Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för skiljedomare

För att underlätta och effektivisera skiljedomarnas arbete har SCC tagit fram Riktlinjer för skiljedomare.

Riktlinjerna innehåller praktisk information om hur vi administrerar målen och tillämpningen av SCC:s regler. 

I riktlinjerna hittar du bland annat information om: 

  • beräkning och justering av arvoden.
  • ersättning för omkostnader.
  • dagpenning.
  • skattskyldighet för skiljedomare. 
  • fakturering av arvoden.
  • utseende av sekreterare.
  • handlingar som ska skickas till sekretariatet. 
  • delgivning av skiljedom.  

Riktlinjerna innehåller också SCC:s domsmall samt information om när eventuella instruktioner om överklagande ska tas med i domen. 

Ladda ner dokumentet för bekräftelse av administrativ sekreterare:  

Bekräftelse enligt Skiljeförfarande

Bekräftelse enligt Förenklat Skiljeförfarande