Hoppa till huvudinnehåll

Tvistlösning i världsklass sedan 1917.

Kontakta oss
 • Ny rapport

  Läs rapporten om miljötvister som registrerats hos SCC.

  Läs mer (ENG)
 • Sccent – en unik parfym

  Discover the scent of world class arbitration.

  Upptäck Sccent (ENG)
 • SCC Digital Week

  Läs intressanta nyheter och se intervjuer.

  Läs mer (ENG)

Sedan 1917 har SCC Skiljedomsinstitut tillhandahållit en neutral, oberoende och opartisk mötesplats för tvistlösning i kommersiell verksamhet runt om i världen. Vi ligger i framkant av förändringar för att möta näringslivets växande behov. Läs mer om våra tjänster och onlineverktyg.

SCCENT

The scent of world class arbitration

Kalendarium

SCC digital course on Thoresta Herrgård

Course

2023 SCC/SAA Diploma course for foreign arbitrators

01 - 04 jun, 2023 Stockholm
Vis Moot Vienna 2023

Course

30th VIS Moot

31 mar - 06 apr, 2023 Vienna

Senaste nyheter

Image of Mikaela Lamrin, Raffaela Isepponi and Anina Liebkind

SWAN and the mission to close the gender gap in the arbitration community

SWAN - Swedish Women in Arbitration Network - is a network for women with an interest in arbitration. What would you say are the strengths of a network such as SWAN?Mikaela Lamrin: I would say that

Kristin Campbell-Wilson and Meg Kinnear signs co-operation agreement

ICSID and SCC strengthen ties to promote International Dispute Resolution

The agreement signed by Meg Kinnear, Secretary-General of ICSID, and Kristin Campbell-Wilson, Secretary-General of the SCC Arbitration Institute, establishes a framework to jointly support public

Kostnadskalkylator

Kostnadskalkylator

Beräknad kostnad

Nästa steg

Vad kostar det?

Kostnaderna utgörs av arvode till skiljenämnden/medlaren, administrativ avgift till SCC och ersättning för eventuella omkostnader.

Kostnaderna beräknas på tvisteföremålets värde enligt tabeller bifogade till reglerna. Tvisteföremålets värde består av det sammanlagda värdet av käromål, genkäromål och yrkande eller invändning om kvittning.
Detta innebär att parterna kan förutse kostnaderna.

Samtidigt som påkallelseskriften/begäran om medling ges in till SCC ska en registreringsavgift betalas.

Villkor

Tvisteföremålets värde
Antal skiljedomare

Skiljedomarens arvode

Lägsta
Median
Högsta

Förskottsbelopp (exkl. moms)

Arvode till skiljedomare (medianen) exkl. moms
Administrativ avgift till SCC exkl. moms
Omkostnader (schablon) exkl. moms
Totalt exkl. moms

Villkor

Tvisteföremålets värde
Antal skiljedomare

Skiljedomarens arvode

Lägsta
Median
Högsta

Arvode till skiljedomare (medianen)

Ordförande
Medskiljedomare *
Medskiljedomare *

Förskottsbelopp (exkl. moms)

Arvode till skiljedomare (medianen) exkl. moms
Administrativ avgift till SCC exkl. moms
Omkostnader (schablon) exkl. moms
Totalt exkl. moms

*Varje medskiljedomare ska få 60% av ordförandens arvode. Efter samråd med skiljenämnden får styrelsen besluta att en annan procentsats ska gälla.

Villkor

Tvisteföremålets värde

Medlarens arvode

Arvode*

Förskottsbelopp (exkl. moms)

Administrativ avgift till SCC exkl. moms
Omkostnader (schablon) exkl. moms
Totalt exkl. moms

*Medlarens arvode motsvarar EURO 4000 för beredning av ärendet och EURO 4000 för varje dag av medling. Medlarens arvode som visas i tabellen ovan är baserat på en dags medling.

Kontakta oss

För tvister rörande detta belopp fattas beslut om arvode och övriga kostnader av styrelsen. Kontakta oss för att få en kostnadsuppskattning.

Expertråd

photo-1506564461966-4107c88f6d29-1_1

Modellklausuler

En förutsättning för att ett skiljeförfarande ska kunna äga rum är att parterna är överens om detta skriftligen eller muntligen. Vi rekommenderar att man skriver in en tvistlösningsklausul i alla affärsavtal.

photo

Inleda skiljeförfarande

Så här inleder du ett skiljeförfarande enligt SCC:s Skiljedomsregler. Skiljeförfarandet inleds genom att käranden skickar en påkallelseskrift till SCC.