Hoppa till huvudinnehåll

Ad Hoc Platform

SCC Platform är det onlineverktyg som deltagarna i ett skiljeförfarande, på ett säkert och effektivt sätt, kan använda för att kommunicera, dela och arkivera allt material i skiljemålet. Den här arbetsmodellen används i samtliga SCC skiljeförfaranden sedan september 2019, och samma möjlighet erbjuds även för ad hoc mål genom Ad Hoc Platform.

Genom att använda Ad Hoc Platform för säker kommunikation och förvaring av allt material i ett skiljeförfarande ad hoc kan skiljedomarna och parterna underlätta förfarandet, särskilt i ett läge där en större del av målet än tidigare behöver koordineras och genomföras online.

Ad Hoc Platform ger deltagarna i ett skiljeförfarande ett säkert och effektivt sätt att kommunicera och dela allt material i skiljemålet, såsom processuella beslut, inlagor och bevisning. Plattformen innehåller även en kalender för relevanta datum och tidsfrister och en anslagstavla för skiljenämnden att delge parterna praktisk information. Därutöver erbjuder plattformen arkiveringsmöjligheter av processmaterialet efter det att skiljeförfarandet avslutats.

Användande av Ad Hoc Platformen för kommunikation och dokumentlagring i ad hoc förfaranden är en fristående tjänst och innebär inte att målet i övrigt administreras av SCC eller att förfarandet lyder under SCC:s regler.

SCC-sekretariat kommer assistera i att sätta upp det målspecifika datarummet på Ad Hoc Platform samt administrera behörighet till plattformen. Endast deltagarna i skiljeförfarandet blir inbjudna och har möjlighet att ta del av materialet i det specifika datarummet. Strukturen på plattformen gör att SCC-sekretariat kommer att få teknisk tillgång till allt material som läggs upp, men utöver att sätta upp datarummet samt hantera teknisk administration så som användarbehörigheter, så kommer sekretariatet inte att ta del av något material i datarummet så länge inte parterna eller skiljedomarna begär det. I likhet med övriga mål är all information på Ad Hoc Platform konfidentiell.

Avgift och villkor

SCC tar ut en avgift för Ad Hoc-förfaranden som registreras på Ad Hoc Platform.

  • Priset är 2 500 EUR exkl. moms och betalas i samband med tecknande av tjänsten.
     
  • Priset omfattar upp till 5GB data och 15 användare under ett års tid.
     
  • Därefter kan avtalet förlängas med ett år i taget för 1 000 EUR exkl. moms /år.

(Under Covid-19 pandemin, fram till 31 maj 2021, erbjöd SCC tjänsten avgiftsfritt.)

Praktiskt 

Skiljedomare i förfaranden som önskar använda Ad Hoc Platform är välkomna att kontakta SCC via arbitration@sccarbitrationinstitute.com. Ett användaravtal upprättas mellan SCC och ordföranden (alternativt en ensam skiljedomare) varvid SCC sätter upp ett specifikt datarum för förfarandet. Endast parter i målet och skiljedomarna kan få tillgång till datarummet. Parterna och skiljedomarna ansvarar själva för att uppdatera datarummet med relevant material och information. Rummet kommer hållas öppet för arkivering ett år efter avslutat förfarande om inte annat överenskommes med SCC. 

Logga in på SCC Platform

Enklare och säkrare kommunikation från påkallelse till dom.

Läs mer