Hoppa till huvudinnehåll

Ad Hoc Platform

Ad Hoc Platform är en digital, cybersäker och neutral plattform för att administrera skiljeförfaranden som genomförs ad hoc eller vid andra skiljedomsinstitut. 

×

Ad Hoc Platform är ett onlineverktyg som gör det möjligt för deltagarna i ett skiljeförfarande att på ett säkert och effektivt sätt kommunicera och dela material i skiljeförfarandet. Alla dokument i ett skiljeförfarande, så som inlagor och processuella beslut till bevisning kan delas på Ad Hoc Platform.

Ad Hoc Platform säkerställer att kommunikationen sker cybersäkert och plattformen underlättar även för hanteringen av förfarandet med sin kalender för relevanta datum och tidsfrister att ha koll på, samt en anslagstavla för skiljenämnden där ombud och parter kan meddelas praktisk information. Alla dokument sparas i separata och tydligt uppmärkta mappar. På Ad Hoc Platform finns även arkiveringsmöjligheter av dokumentationen i processen efter att skiljeförfarandet avslutats.

Skiljeförfarandet underlättas med Ad Hoc Platform genom att kommunikation och dokumentation är samlad. Detta sker med ett litet ekologiskt fotavtryck. Mindre tid läggs på att koordinera skiljeförfarandet, och mer tid kan läggas på att lösa tvisten. 

Användande av Ad Hoc Platform för kommunikation och dokumentlagring i ad hoc-skiljeförfaranden är en fristående tjänst och innebär inte att målet i övrigt administreras av SCC. Ett skiljeförfarande där skiljenämnden och parterna använder sig av Ad Hoc Platform avgörs inte enligt SCC:s Skiljedomsregler.

SCC:s sekretariat kommer assistera i att sätta upp det målspecifika datarummet på Ad Hoc Platform samt administrera behörighet till plattformen. Endast deltagarna i skiljeförfarandet blir inbjudna och har möjlighet att ta del av dokumentationen. SCC:s sekretariat tar inte del av något material på det målspecifika datarummet på Ad Hoc Platform om inte parterna eller skiljedomarna begär det. I likhet med övriga skiljeförfaranden vid SCC behandlas all information på Ad Hoc Platform konfidentiellt.

Avgift och villkor

SCC:s avgift för Ad Hoc Platform:

  • Priset är EUR 3 500 exkl. moms och betalas i samband med tecknande av tjänsten.
     
  • Priset omfattar upp till 5 GB data och 15 användare under ett års tid.
     
  • Därefter har parterna rätt att förlänga avtalet med ett år i taget för EUR 1 000 exkl. moms /år.

Praktiskt 

Skiljedomare i förfaranden som önskar använda Ad Hoc Platform är välkomna att kontakta SCC via arbitration@sccarbitrationinstitute.com. Ett användaravtal upprättas mellan SCC och skiljenämndens ordförande (alternativt en ensam skiljedomare). Endast parter i målet och skiljedomarna får tillgång till Ad Hoc Platform. Parterna och skiljedomarna ansvarar själva för att uppdatera datarummet med relevant material och information. Rummet kommer hållas öppet för arkivering ett år efter avslutat förfarande om inte annat överenskommes med SCC. 

Logga in på Ad Hoc Platform

Logga in

Riktlinjer: Ad Hoc Platform

Ladda ned