Hoppa till huvudinnehåll

SCC Express

Att skriva avtal är en viktig del av affärsrelationen och att välja rätt tvistlösningsmetod i avtalet är både strategiskt och ekonomiskt smart. I vissa lägen är det dessutom extra viktigt att kunna förutsäga både kostnad och tidsåtgång. Därför erbjuder vi SCC Express Dispute Assessment, en tvistlösningstjänst där en juridisk expert bedömer tvistefrågan på tre veckor till ett fast pris.

SCC Skiljedomsinstituts mål är att främja handeln mellan företag. Det gör vi genom att hjälpa företagen att lägga så lite tid som möjligt på tvistlösning, så att de får mer tid över till sin kärnverksamhet.   

SCC Express Dispute Assessment – SCC Express – är en tjänst som främst vänder sig till parter som har ett pågående avtal där man prioriterar affärsrelationen och vill lösa en juridisk tvist snabbt och till ett fast pris. Tjänsten kan också passa parter som vill testa hur de ligger till juridiskt inför en diskussion om förlikning eller ett beslut att inleda rättsprocess genom skiljeförfarande eller domstol.   

Vad är SCC Express?

SCC Express Dispute Assessment är en samtyckesbaserad och konfidentiell process för tvistlösning. Avtalsparterna kan gemensamt besluta om att välja SCC Express som tvistlösningsmetod, antingen då avtalet skrivs eller då tvisten uppstår. Skiljedomsinstitutet utser en neutral juridisk expert* som ger sin bedömning i sakfrågan på tre veckor. Kostnaden är 29 000 euro.   

Den här bedömningen är varken verkställbar eller bindande för parterna, om de inte särskilt har avtalat om det. Tjänstens främsta syfte är att hjälpa parterna att komma vidare i sin avtalsrelation.  
 
Processen för tvistlösningstjänstens har fastställts i SCC Rules for Express Dispute Assessment. 

När passar en SCC Express Dispute Assessment?  

När två avtalsparter:  

  • har en pågående god affärsrelation.
  • värdesätter att snabbt kunna jobba vidare i ett gemensamt projekt. 
  • söker en tids- och kostnadseffektiv tvistlösningsprocess.
  • sannolikt kommer att acceptera bedömningen utan en verkställbar dom.
  • vill få en uppfattning om hur en tvistefråga skulle bedömas i ett fullskaligt skiljeförfarande.

Så går tvistlösningen till 

En av de tvistande parterna kontaktar SCC och:  
• betalar administrationsavgiften på 4 000 euro  
• informerar om vilka de tvistande parterna är  
• beskriver tvisten och vilken/vilka frågor som ska bedömas.   

När SCC har tagit emot begäran kontaktar vi motparten för att ge denne möjlighet att svara och ge sitt samtycke till förfarandet (om detta inte bekräftats redan i begäran).  

När motpartens samtycke är bekräftat ska den återstående avgiften på 25 000 euro betalas, om det inte redan är gjort i samband med begäran. 

Därefter utser SCC en neutral juridisk expert inom 48 timmar och överlämnar ärendet till honom/henne.  

Den neutrala juridiska experten vägleder parterna genom tvistlösningsprocessen. För att kunna kommunicera säkert och konfidentiellt samt smidigt kunna dela inlagor och andra handlingar har parterna tillgång till det digitala handläggningsverktyget SCC Platform.  

Den neutrala juridiska experten eller någon av parterna kan lyfta frågan om resultatet av deras SCC Express Dispute Assessment ska göras bindande för parterna.  

Efter tre veckor levererar den juridiska experten en skriftlig bedömning till parterna, inklusive en sammanfattning av expertens slutsatser angående tvistefrågan.  
 

*den neutrale juridiska experten refereras till som ”the Neutral” i SCC Rules for Express Dispute Assessment. 

Regler, vägledning och standardklausul

Svenska regler: SCC Express

Riktlinjer: SCC Express

Mall för en avtalsklausul som inkluderar valet av SCC Express