Hoppa till huvudinnehåll

Ärendehantering

Säker digital kommunikation dygnet runt! 
Vi handlägger alla mål på SCC Platform för att smidigt och säkert kunna kommunicera mellan SCC, olika parter och skiljedomare världen över. Här hittar du information om plattformen samt vägledning och inloggningslänkar.  

×

Sedan 2019 sker all kommunikation i de mål vi hanterar via en säker och användarvänlig molnbaserad plattform – SCC Platform.  

Varje enskilt nytt mål som registreras hos oss tilldelas ett eget cybersäkert arbetsrum, en så kallad målsajt, på plattformen. Här kan parter, ombud, skiljedomare och måladministratörer via sin inloggning ta del av allt material som rör målet.  

SCC Platform gör att parter, ombud och skiljedomare kan:  

 • kommunicera på ett säkert och effektivt sätt .
 • löpande ladda upp, dela och skriva ut material i målet, t.ex. processuella beslut, inlagor och bevisning.  

 Plattformen innehåller:  

 • en sökfunktion.   
 • en kalender för relevanta datum och tidsfrister .  
 • möjlighet att lägga in påminnelser.  
 • en anslagstavla där skiljenämnden delger parterna praktisk information.
 • arkiveringsmöjligheter där processmaterialet kan lagras när skiljeförfarandet har avslutats.  

Kommunikationen i plattformen är snabb och tillgänglig dygnet runt. Det gör det lättare och mer effektivt att kommunicera när parter, advokater och skiljedomare ibland befinner sig i olika tidszoner eller saknar möjlighet att träffas fysiskt.   

SCC Platform

Mål hos oss handläggs på SCC Platform – en plattform för kommunikation mellan SCC, parterna och skiljedomarna.

Läs mer

Ad Hoc Platform

Utöver administrationen av skiljeförfaranden enligt institutets egna regler erbjuder SCC ett antal ad hoc-tjänster.

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och guider

SCC statistik

Säkerhet

SCC Platform tillgodoser det ökande behovet av säker fil- och informationsdelning under skiljedomsförfaranden.

photo

Digitalt bibliotek

I vårt digitala bibliotek har vi samlat information om skiljeförfarande.

2

Kontakt

Har du frågor om ditt inlogg eller någon funktion i SCC Platform? Välkommen att kontakta oss!

Om plattformen

SCC var en av de första institutionerna i världen att lansera en digital plattform för målhanteringen, se vår lanseringsfilm.

Effektivisera processen

 • Alla filer på en och samma plats, vilket gör materialet överskådligt och sökbart. 
 • Parter, skiljedomare och ombud kan ladda upp, ladda ner, granska och skriva ut dokument.
 • All kommunikation och allt uppladdat material finns tillgängligt via dator, mobil och surfplatta – omedelbart och oavsett geografiska avstånd.  

Transparens

 • När filerna väl har laddats upp kan de inte tas bort eller redigeras.  
 • De som har bjudits in till målsajten har full insyn i vilka personer som har tillgång till kommunikation, dokument med mera. 

Hög säkerhet

 • SCC Platform är ett arbetsverktyg som bygger på säker och molnbaserad datalagring på servrar inom EU.  
 • Parterna behöver inte skicka stora filer med konfidentiellt innehåll via mejl, post eller osäkra delningstjänster.