Hoppa till huvudinnehåll

Förhandlingar

Förhandlingar är en central del i alla former av skiljeförfaranden. Även om parterna kan komma överens om att tvisten ska avgöras baserat på den dokumentation som finns väljer en majoritet av parterna i SCC:s förfaranden att hålla en huvudförhandling. Vittnen och experter kan, med skiljenämndens tillåtelse, delta via videosamtal. Beroende på målets komplexitet kan förhandlingarna variera i längd – allt från en dag till en vecka, eller ännu längre.

Generellt sett hålls förhandlingarna i SCC:s skiljeförfaranden i lokaler särskilt utformade för förhandlingar, som exempelvis hos Stockholm International Hearing Centre, eller på andra lämpliga konferenscenter. Ett alternativ är att parternas ombud eller någon av skiljedomarna tillhandahåller en lämplig lokal för förhandlingen. SCC erbjuder även förhandlingslokaler i sina lokaler på Regeringsgatan 29 i centrala Stockholm, läs mer om det här

Plats för förhandlingen

Förhandlingen måste inte hållas där skiljeförfarandet har sitt säte.

I ett skiljeförfarande där säte är beslutat till Stockholm kan till exempel förhandlingen hållas i en annan, för parterna mer lämplig, stad - lag (SFS 199:116) om skiljeförfarande kommer trots det vara tillämplig. Exempelvis så har det hos SCC:s förekommit förfaranden där Stockholm varit säte men att förhandlingarna istället hållits i Paris, London eller andra städer runt om i världen.

Kostnader för förhandlingen

Kostnader relaterade till förhandlingar i Stockholm (eller annorstädes) tillskrivs parterna. Det är dessutom parternas ansvar att hantera logistiken kring förhandlingen: bokning av hotell, konferensrum, catering, teknisk utrustning, domstolsrapporter och tolkar.

Parterna avgör själva hur mycket förhandlingarna får kosta samt vilken teknisk utrustning som behövs. SCC har inga standardkrav rörande förhandlingar.

Court reporters

Court reporters kan anlitas via olika agenturer för språkservice. Det finns även flera oberoende court reporters i övriga EU och USA. Det är bra att komma ihåg att alla court reporters jobbar på engelska. För de vars skiljeförfarande hålls på ett annat språk än engelska rekommenderas att förhandlingarna spelas in och att dessa därefter översätts (dessa referat kommer alltså inte att göras i realtid, som i fallet med court reporters).

Lokaler

SCC:s förhandlingslokaler

I SCC:s lokaler på Regeringsgatan 29 i centrala Stockholm erbjuder vi moderna och miljöcertifierade förhandlingslokaler.

Puffbild

Stockholm International Hearing Center

För de parter som söker förhandlingar med full service rekommenderar SCC att anlita Stockholm International Hearing Centre.

Puffbild

Digitala förhandlingar

Hur genomför man en framgångsrik digital förhandling? Här är tips från SCC:s experter.