Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhet

SCC Platform tillgodoser det ökande behovet av säker fil- och informationsdelning under skiljedomsförfaranden. Plattformen eliminerar behovet att skicka känsliga eller omfattande filer via mejl eller andra, mindre säkra, sätt.

Plattformen levereras av HighQ, en världsledande leverantör av säkra digitala lösningar inom juridik och finans som används av fler än 250 advokatbyråer runt om i världen. Systemet är ISO 27001-certifierat och har en SOC2-rapport.  

Lagring av filerna sker via en molntjänst på en anläggning med hög säkerhet och separat back-up på en annan plats. Båda anläggningarna är belägna i Tyskland. Alla data krypteras och samtliga filer skannas för skadlig programkod och virus när de laddas upp.  

Systemet har ett stort antal säkerhetssystem på plats, såsom en dedikerad, krypterad accesspunkt över https, tvåfaktorsautentisering, brandväggar, intrångsdetektering, övervakning av loggfiler, anti-virus och kodskanningssystem. Användargränssnittet och inställningarna är utformade för att minimera risken för att mänskliga misstag ska kunna försämra säkerheten.  

Systemet skannas regelbundet för säkerhetsbrister av både HighQ och externa säkerhetsexperter. Vidare genomförs externa penetrationstester på regelbunden basis. 

Plattformen är i drift 99,9% av tiden med utrymme för planerat underhåll av systemet den övriga tiden. Tiden då plattformen ligger nere kommer att schemaläggas för att minimera eventuellt besvär för användarna. 

HighQ tillämpar en hög standard för sekretess och är bundet av sekretess i förhållande till SCC. HighQ får varken tillgång till filerna på plattformen eller har möjlighet att se eller ändra listan på inbjudna personer till de olika siterna utan inhämtat godkännande från SCC.

scc_still_7_webb

Ad Hoc Platform

SCC Platform är det onlineverktyg som deltagarna i ett skiljeförfarande, på ett säkert och effektivt sätt, kan använda för att kommunicera, dela och arkivera allt material i skiljemålet.

scc_still_5_webb

SCC platform

Vi handlägger alla mål på SCC Platform för att smidigt och säkert kunna kommunicera mellan SCC, olika parter och skiljedomare världen över.