Skip to main content

Guidelines

The SCC Platform Guidelines and the Ad Hoc Platform Guidelines instruct participants in arbitrations on the use of the platforms and address some of the questions that may arise along the way. 

The SCC Arbitrator’s Guidelines have been developed to facilitate and streamline our procedure and serve as a practical tool and source of information for the arbitrators when sitting in an SCC arbitration.

The SCC Platform and the Ad Hoc Platform are secure digital platforms for communication and file sharing between the parties and the tribunal in an arbitration. 

The SCC Platform is used in all SCC cases since 2019, and the Ad Hoc Platform is offered to all ad hoc cases upon request. The SCC Platform Guidelines and the Ad Hoc Platform Guidelines instruct participants in arbitrations on the use of the platforms and address some of the questions that may arise along the way. 

The newly-developed SCC Express guidelines are intended to provide information on procedure and use of the Rules for Express Dispute Assessment. The guidelines are not intended, and should not be understood, as arbitration rules. Further information and “how-to” guides are available on the respective platforms. 

You can also reach out to the SCC secretariat with any questions you may have.

Guidelines: SCC Platform

Guidelines: Ad Hoc Platform

Guidelines: SCC Express


Riktlinjer för skiljedomare

För att underlätta och effektivisera skiljedomarnas arbete har SCC tagit fram Riktlinjer för skiljedomare.

Guidelines for Arbitrators


I riktlinjerna hittar du bland annat information om: 

  • beräkning och justering av arvoden.
  • ersättning för omkostnader.
  • dagpenning.
  • skattskyldighet för skiljedomare. 
  • fakturering av arvoden.
  • utseende av sekreterare.
  • handlingar som ska skickas till sekretariatet. 
  • delgivning av skiljedom.  

Riktlinjerna innehåller också SCC:s domsmall samt information om när eventuella instruktioner om överklagande ska tas med i domen. 

Ladda ner dokumentet för bekräftelse av administrativ sekreterare:  

Confirmation under Arbitration Rules

Confirmation under Rules for Expedited Arbitrations