Hoppa till huvudinnehåll

EU-sanktioner

SCC övervakar EU:s sanktioner med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Denna sida uppdateras löpande. 

Vid SCC kan tvister med parter som omfattas av EU:s sanktioner med anledning av Rysslands invasion av Ukraina fortsatt handläggas. 

EU har infört sanktioner i förhållande till offentligt kontrollerade eller ägda ryska legala enheter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Av EU-förordning 2022/1269 framgår att transaktioner som är strikt nödvändiga för att säkerställa tillgång till rättsliga eller administrativa förfaranden eller skiljedomsförfaranden i en medlemsstat samt för erkännande eller verkställighet av en dom eller en skiljedom som avkunnats i en medlemsstat är undantagna sanktionerna under förutsättning att transaktionerna är förenliga med målen i EU-förordning 2014/833 samt EU-förordning 269/2014. 

SCC Skiljedomsinstitut är ett neutralt, oberoende och opartiskt forum för kommersiell tvistlösning för tvister från hela världen och SCC välkomnar detta klargörande från EU. SCC fortsätter att tillhandahålla effektiva och kostnadseffektiva tvistlösningstjänster till det internationella näringslivet och dessa tjänster grundas fortsatt på allmänna rättsprinciper. 

Sedan införandet av EU:s sanktioner mot vissa ryska individer och enheter efter annektering av Krim 2014 har SCC följt utveckling av sanktionslagstiftningen. Användare i behov av information om EU:s sanktioner mot ryska och vitryska individer och enheter och den potentiella påverkan som sanktionerna har på skiljeförfaranden vid SCC rekommenderas att läsa ”EU Sanctions: General information” samt ”EU Sanctions: Q&A”. Dessa två dokument, på engelska, innehåller bland annat information om vilka åtgärder som parter till ett skiljeförfarande behöver vidta om skiljeförfarandet inkluderar en eller flera sanktionerade parter. 

EU Sanctions: General information

EU Sanctions: Q&A