Hoppa till huvudinnehåll

Interimistisk skiljedomare

Interimistisk skiljedomare – när det är bråttom. 
Om man misstänker att den andra parten tänker vidta åtgärder som kan orsaka skada eller sabotera ett framtida skiljeförfarande kan det vara nödvändigt att snabbt få till provisoriska, eller interimistiska, säkerhetsåtgärder. Då är SCC:s regler för interimistisk skiljedomare en effektiv metod.   

Beslut inom 5 dagar  

SCC:s procedur för interimistisk skiljedomare är densamma som för ett traditionellt skiljeförfarande, men mycket snabbare. Den sökande parten lämnar in ansökan och betalar en registreringsavgift till SCC. När ansökan har tagits emot skickar vi en kopia till motparten och utser en interimistisk skiljedomare inom 24 timmar (från det att ansökan är komplett). När skiljedomaren är utsedd tar hen över ärendet och har därefter fem dagar på sig att meddela ett beslut.  

När det interimistiska beslutet har meddelats är det bindande för båda parter. Beslutet kan dock ändras eller upphävas av den interimistiska skiljedomaren om en av parterna begär det. En skiljenämnd är inte heller bunden av beslutet eller de skäl som den interimistiska skiljedomaren har uppgett, utan kan besluta att det interimistiska beslutet ska upphöra att gälla.   

Om ett skiljeförfarande inte har inletts inom 30 dagar från det att det interimistiska beslutet meddelats, upphör beslutet att gälla. Detsamma gäller om målet inte har hänskjutits till en skiljenämnd inom 90 dagar.   

Så går ett förfarande med en interimistisk skiljedomare till

evelina_wahlstro-m_820

The what, when and how of emergency arbitration at the SCC