Hoppa till huvudinnehåll

Investeringstvister

Handläggning av investeringstvister. SCC har länge haft en framträdande roll som internationellt forum för tvister mellan investerare och stater.  

Den första investeringstvisten fördes upp hos SCC Skiljedomsinstitut 1993. Sedan dess har vi administrerat ett stort antal investeringstvister, som i första hand grundats på så kallade bilaterala investeringsskyddsavtal (BIT). SCC är också ett av tre möjliga forum för investeringstvister i Energy Charter Treaty (ECT), som är ett multilateralt avtal för investeringsskydd.

Vår roll i de här investeringstvisterna ser olika ut. Vi kan till exempel handlägga tvister eller fungera som utseende organ, så kallad Appointing Authority. En stor del av tvisterna handläggs enligt SCC:s skiljedomsregler, som är de tredje mest använda reglerna globalt för investeringstvister. Enligt de här reglerna inleds ett skiljeförfarande där tvisten rör ett anspråk grundat på ett investeringsskyddsavtal på samma sätt som ett vanligt förfarande. Investeraren ska inkomma med en påkallelseskrift till oss och samtidigt betala en registreringsavgift. 

Efter Världsbankens skiljedomsinstitut, International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), är SCC det näst största institutet i världen för investeringstvister. Vi agerar dessutom som Appointing Authority enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler. Sverige och SCC anges som forum för tvister mellan investerare och stater i 121 bilaterala investeringsskyddsavtal och i ECT. I 61 av dessa avtal anges att SCC:s skiljedomsregler ska tillämpas på tvister. I de övriga 60 investeringsskyddsavtalen anges SCC som Appointing Authority enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler eller Sverige som säte för tvisten.  

SCC statistik

Modellklausuler

Här hittar du våra modellklausuler på flera språk.

2

SCC:s regler

Moderna regler som ger möjlighet till en effektiv och ändamålsenlig process.

Kostnadskalkylator

Kostnadskalkylator

Beräknad kostnad

Nästa steg

Vad kostar det?

Kostnaderna utgörs av arvode till skiljenämnden/medlaren, administrativ avgift till SCC och ersättning för eventuella omkostnader.

Kostnaderna beräknas på tvisteföremålets värde enligt tabeller bifogade till reglerna. Tvisteföremålets värde består av det sammanlagda värdet av käromål, genkäromål och yrkande eller invändning om kvittning.
Detta innebär att parterna kan förutse kostnaderna.

Samtidigt som påkallelseskriften/begäran om medling ges in till SCC ska en registreringsavgift betalas.

Villkor

Tvisteföremålets värde
Antal skiljedomare

Skiljedomarens arvode

Lägsta
Median
Högsta

Förskottsbelopp (exkl. moms)

Arvode till skiljenämnden (medianen) exkl. moms
Administrativ avgift till SCC exkl. moms
Omkostnader (schablon) exkl. moms
Totalt exkl. moms

Villkor

Tvisteföremålets värde
Antal skiljedomare

Skiljedomarens arvode

Lägsta
Median
Högsta

Arvode till skiljenämnden (medianen)

Ordförande
Medskiljedomare *
Medskiljedomare *

Förskottsbelopp (exkl. moms)

Arvode till skiljenämnden (medianen) exkl. moms
Administrativ avgift till SCC exkl. moms
Omkostnader (schablon) exkl. moms
Totalt exkl. moms

*Varje medskiljedomare ska få 60% av ordförandens arvode. Efter samråd med skiljenämnden får styrelsen besluta att en annan procentsats ska gälla.

Villkor

Tvisteföremålets värde

Medlarens arvode

Arvode*

Förskottsbelopp (exkl. moms)

Administrativ avgift till SCC exkl. moms
Omkostnader (schablon) exkl. moms
Totalt exkl. moms

*Medlarens arvode motsvarar EURO 4000 för beredning av ärendet och EURO 4000 för varje dag av medling. Medlarens arvode som visas i tabellen ovan är baserat på en dags medling.

Kontakta oss

För tvister rörande detta belopp fattas beslut om arvode och övriga kostnader av styrelsen. Kontakta oss för att få en kostnadsuppskattning.