Hoppa till huvudinnehåll

Kontohållning vid SCC Skiljedomsinstitut

Våra kontohållningstjänster säkerställer en säker och effektiv förvaltning av förskott av avgifter i skiljeförfaranden vid SCC och i nationella och internationella ad hoc-skiljeförfaranden. 

Valutarestriktion

Kontohållningen sker i euro. 

Särskilt konto

Samtliga medel för ett skiljeförfarande placeras avskilt på ett särskilt konto.

Bekräftelse av insättningar

SCC:s sekretariat bekräftar samtliga insättningar. Bekräftelserna görs både i förhållande till parterna och skiljenämnden.

Rapportering

  • Periodiska sammanfattningar: SCC tillhandahåller regelbundna sammanfattningar av mottagna och utbetalda medel, vilket säkerställer transparens i skiljeförfarandets kostnader.
  • Rapporter på begäran: Parterna och skiljenämnden kan begära ytterligare rapporter avseende kontohållningen om behov uppstår.

Betalning

  • Hantering av betalningar: Betalningar verkställs på skiljenämndens begäran.
  • Fakturering: SCC fakturerar skiljenämnden för kontohållningstjänsten, vilket effektiviserar den administrativa processen i skiljeförfarandet.
  • Årlig avgift: 3 000 EUR (exklusive moms)

Kontakta gärna oss på mail om du har ytterligare frågor eller behöver ytterligare information.