Hoppa till huvudinnehåll

Skiljeförfarande

Ett skiljeförfarande enligt SCC:s regler är en snabb och effektiv metod för att lösa tvister utanför domstol. Tvisten avgörs av opartiska och sakkunniga skiljedomare och processen är helt konfidentiell. SCC:s skiljeförfarande leder till en skiljedom som inte kan överklagas och som är verkställbar i fler än 160 länder.   

För att ett skiljeförfarande ska kunna vara ett alternativ måste det finnas ett skiljeavtal mellan parterna. Vanligtvis har parterna löst det genom att skriva in en skiljeklausul (tvistlösningsklausul) i det övergripande avtalet. Om det saknas en sådan klausul när tvisten uppstår kan parterna ändå komma överens om skiljeförfarande som tvistlösningsmetod.   

Varför ska man använda sig av skiljeförfarande?  

Den globala handeln blir allt mer utvecklad och snabbrörlig, vilket kräver flexibla och smidiga metoder för att lösa tvister. Ingen part i en kommersiell avtalsrelation vill hamna i en tvist, men om den uppstår är en snabb och effektiv lösning av stor betydelse för att parterna ska kunna återgå till att fokusera på det viktigaste – sin kärnverksamhet. En domstolsprocess är ett långsammare alternativ och inte heller konfidentiellt - till skillnad från ett skiljeförfarande, där både förhandling och dom är helt konfidentiella. I ett skiljeförfarande har parterna dessutom stora möjligheter att vara delaktiga och själva påverka processen. Parterna kan bland annat själva utse skiljedomare, något som är särskilt viktigt när det finns behov av specialistkunskap för att kunna bedöma tvisten.  

Etablerad och säker process 

Skiljeförfarande är ett vanligt och vedertaget sätt att lösa tvister i hela världen. En skiljedom går inte att överklaga, men det finns lagstiftning och internationella regler som säkerställer att skiljeförfarandet uppfyller kraven på rättssäkerhet. Detta är reglerat i lag, och frågor som jäv etc. kan vid behov prövas i domstol.   

Fördelar med skiljeförfarande 

  • Det är en snabbare och smidigare process än ett domstolsförfarande.  
  • Det är kostnadseffektivt eftersom ett snabbare förfarande ofta innebär lägre kostnader. Den genomsnittliga tiden för majoriteten av skiljeförfaranden hos SCC är sex till tolv månader.  
  • Skiljeförfarandet är konfidentiellt – all handläggning under SCC:s regler är sekretessbelagd. 
  • Arbetet leds av opartiska och obundna skiljedomare. 
  • Processen är flexibel men reglerad. Parterna har större inflytande och kan bland annat föreslå experter som skiljedomare.  
  • En skiljedom går inte att överklaga utan är slutgiltigt verkställbar. 
  • En skiljedom från SCC är globalt verkställbar.   
SCC statistik

SCC:s tvistlösningsklausuler

En förutsättning för att ett skiljeförfarande ska kunna äga rum är att parterna är överens om detta skriftligen eller muntligen.

2

SCC:s regler om skiljeförfarande

SCC:s regler är moderna och flexibla och ger parterna och skiljedomarna möjlighet att utforma en effektiv och ändamålsenlig process i varje enskilt fall.

Puffbild

Inleda skiljeförfarande

Så här inleder du ett skiljeförfarande enligt SCC:s Skiljedomsregler.

Puffbild

Skiljeförfarande steg för steg

En guide till hur ett skiljeförfarande hos SCC Skiljedomsinstitut går till.