Hoppa till huvudinnehåll

Inleda skiljeförfarande

Så här inleder du ett skiljeförfarande enligt SCC:s Skiljedomsregler. 

Skiljeförfarandet inleds genom att käranden skickar en påkallelseskrift till SCC. Samtidigt ska käranden också betala in en registreringsavgift.

Påkallelseskriften ska innehålla: 

  1. parternas och deras ombuds namn, adresser, telefonnummer samt e-postadresser 
  2. en sammanfattande redogörelse för tvisten 
  3. preliminär uppgift om kärandens yrkanden 
  4. kopia av eller redogörelse för innehållet i det skiljeavtal eller den skiljeklausul som käranden åberopar 
  5. eventuella synpunkter i fråga om antalet skiljedomare och skiljeförfarandets säte 
  6. i förekommande fall, namn, adress, telefonnummer samt e-postadress till skiljedomare som utsetts av käranden. 

Påkallelseskriften laddas upp här.

Observera att ansökan om interimistisk skiljedomare ska skickas till: emergencyarbitrator@sccarbitrationinstitute.com.

Registreringsavgift 

Registreringsavgiften för skiljeförfarande enligt SCC:s Skiljedomsregler är 3 000 euro exkl. moms (3 750 euro inkl. moms). Motsvarande registreringsavgift enligt SCC:s Regler för förenklat skiljeförfarande är 2 500 euro exkl. moms (3 125 euro inkl. moms). 

Moms behöver inte betalas av näringsidkare med säte utanför Sverige.Näringsidkare inom EU ska uppge sitt momsregistreringsnummer. 

Observera att betalningar av registreringsavgiften eller förskott på kostnader från ryska eller belarusiska bankkonton kräver ytterligare handläggning. Betalaren ska kontakta SCC för ytterligare instruktioner innan en sådan betalning sker.

Registreringsavgiften betalas till följande konto: 

Bank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

Mottagare: Stockholms Handelskammares Service AB 

Kontonr (IBAN): SE13 5000 0000 0512 3822 5837 

BIC: ESSESESS 

Momsregnr: SE556095795201 

Ange kärandens namn som referens vid inbetalningen samt bifoga kvittot till påkallelseskriften.