Hoppa till huvudinnehåll

Tvistlösning enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler 

SCC erbjuder hjälp med att hantera tvister enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler. Det kan till exempel handla om att SCC utser skiljedomare, tar beslut om jävsinvändningar eller beslutar och administrerar kostnaderna för förfarandet.  

När ett avtal skrivs kan parterna hänvisa till tvistlösningsregler från UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law). Om det görs behöver parterna i regel enas om ett så kallat ”utseendeorgan” som ska administrera eventuella tvister. 

SCC:s regler ”Procedures for the Administration of Cases under the UNCITRAL Rules” trädde i kraft 1 januari 2015. Parterna kan välja att anta de här reglerna, antingen före eller efter det att en tvist uppkommit. 


I SCC:s roll ingår att: 

a. utse skiljedomare.
b. fatta beslut om jävsinvändningar.
c. besluta om och administrera kostnaderna för förfarandet. 

För skiljeavtal som har ingåtts efter det att de nya reglerna lanserades gäller att om SCC har angivits som administrerande organ ska SCC också utse skiljedomare, om parterna inte avtalat annat.

LÄS MER: SCC Procedures for the Administration of Cases under the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules (Schedule of Costs applicable to cases commenced before 1 January 2020)

SCC:s regler

SCC-förfarandena i samband med UNCITRAL-ärenden finns här.

Hur mycket kostar det?

Använd vår kostnadskalkylator för att smidigt räkna ut kostnaden.