Hoppa till huvudinnehåll

Resursbibliotek

I vårt digitala bibliotek har vi samlat information om skiljeförfarande.

Här hittar du information om SCC:s praxis, lagtexter, internationella konventioner, artiklar, riktlinjer och andra dokument om skiljemannarätt.

Saknar du något, eller vill du bli publicerad?

Kontakta oss så kan vi komplettera biblioteket. Har du skrivit en artikel, uppsats eller notis om skiljemannarätt? Meddela oss så kan vi publicera den i biblioteket.

Regler och policys

photo-1506564461966-4107c88f6d29-1_1

SCC:s regler

SCC:s Regler är moderna och flexibla och ger parterna och skiljedomarna möjlighet att utforma en effektiv och ändamålsenlig process i varje enskilt fall. Därtill är Reglerna i linje med internationell praxis.

photo-1506564461966-4107c88f6d29-1-1_0

SCC: policy

Utöver SCCs skiljedomsregler har SCC ett flertal policys relaterade till processerna för deras skiljeförfaranden. Här kan ni läsa mer om dessa.

1

Riktlinjer

SCC Platform Guidelines och Ad Hoc Platform Guidelines innehåller information kring användning av plattformarna, deras funktioner samt några av de frågor som kan uppstå längs vägen.

photo

Riktlinjer för skiljedomare

För att underlätta och effektivisera skiljedomarnas arbete har SCC tagit fram Riktlinjer för skiljedomare.

Lagstiftning

SCC statistik

Lagstiftning

2

Konventioner

Rapporter och domstolsbeslut

scc_still_7_webb

Rapporter