Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer

SCC Platform Guidelines och Ad Hoc Platform Guidelines innehåller information kring användning av plattformarna, deras funktioner samt några av de frågor som kan uppstå längs vägen.

Riktlinjerna för skiljedomare innehåller praktisk information om hur vi administrerar målen och tillämpningen av SCC:s regler. 

SCC Platform och Ad Hoc Platform är digitala plattformar för säker och effektiv kommunikation och fildelning mellan parter, advokater och skiljedomare i ett skiljeförfarande.

Sedan 2019 handläggs alla nya SCC-mål på SCC Platform, och sedan maj 2020 erbjuds även en Ad Hoc Platform för ad hoc mål, vid förfrågan. SCC Platform Guidelines och Ad Hoc Platform Guidelines innehåller information kring användning av plattformarna, deras funktioner samt några av de frågor som kan uppstå längs vägen. 

De nyligen framtagna riktlinjerna för SCC Express är avsedda att ge information om förfarandet och användandet av reglerna för SCC Express Dispute Assessment

Riktlinjerna är inte och ska inte ses som skiljedomsregler. Mer information och praktiska guider finns också tillgängliga på respektive plattform. 

Du är välkommen att kontakta SCC:s sekretariat med eventuella frågor.

Riktlinjer: SCC Platform

Riktlinjer: Ad Hoc Platform

Riktlinjer: SCC Express


Riktlinjer för skiljedomare

För att underlätta och effektivisera skiljedomarnas arbete har SCC tagit fram Riktlinjer för skiljedomare.

Riktlinjer för skiljedomare


I riktlinjerna hittar du bland annat information om: 

  • beräkning och justering av arvoden.
  • ersättning för omkostnader.
  • dagpenning.
  • skattskyldighet för skiljedomare. 
  • fakturering av arvoden.
  • utseende av sekreterare.
  • handlingar som ska skickas till sekretariatet. 
  • delgivning av skiljedom.  

Riktlinjerna innehåller också SCC:s domsmall samt information om när eventuella instruktioner om överklagande ska tas med i domen. 

Ladda ner dokumentet för bekräftelse av administrativ sekreterare:  

Bekräftelse enligt SCC Skiljedomsregler

Bekräftelse enligt SCC Förenklade skiljedomsregler