Hoppa till huvudinnehåll

Våra tjänster

Lös avtalstvister utan domstol. Vi på SCC Skiljedomsinstitut erbjuder skiljeförfarande, förenklat skiljeförfarande, medling och expressförfarande till svenska och internationella företag som vill lösa sina avtalstvister på annat sätt än i en domstol. Vårt mål är att få internationell handel att fungera – eftersom vi är övertygade om att det ger möjligheter till en hållbar samhällsutveckling och ett givande samarbete mellan nationer. 

Välj tjänst

SCC
Skilje-
förfarande

SCC
Förenklat skilje-
förfarande

SCC
Express

SCC
Interimistisk
skiljedomare

SCC
Medling

SCC
Investerings-tvister

SCC
Ad Hoc tjänster

SCC
UNCITRAL


Fördelar med att lösa tvister hos oss

Sekretess, flexibilitet och tidseffektivitet. Det är några av fördelarna med att välja alternativ tvistlösning om en dispyt uppstår i en kommersiell avtalsrelation. Och det finns fler skäl till att två parter väljer en annan tvistlösningsmetod än domstolsförfarande. I ett skiljeförfarande råder total sekretess, till skillnad mot i allmän domstol. Det betyder att affärshemligheter inte riskerar att avslöjas för utomstående. Processen är också ofta kortare än i en domstol, vilket gör att parterna snabbare kan fokusera på sin kärnverksamhet igen. En annan fördel är att reglerna som styr ett skiljeförfarande ger parterna större möjlighet att själva påverka processen, till exempel när det gäller vilka skiljedomare som ska utses för att lösa tvisten.  

Det finns flera olika metoder för tvistlösning. Vilken som passar bäst kan vara svårt att veta i förväg. En komplicerad fråga i ett omfattande avtal löses bäst genom ett skiljeförfarande, medan en specifik juridisk fråga kan lösas på bara tre veckor med tjänsten SCC Express. 

Skriv in en tvistlösningsklausul i avtalet

Det perfekta avtalet som skyddar mot oenighet – finns det? Nej, tyvärr inte. Oavsett hur noga ett avtal har förhandlats, stötts och blötts är det tvistlösningsklausulen som avgör hur tryggt avtalet är för parterna. Genom att redan vid avtalstillfället bestämma hur en eventuell tvist ska lösas kan parterna undvika att värdefull tid går förlorad och att oförutsedda kostnader uppstår. En tvistlösningsklausul ökar förutsägbarheten och kan, vid rätt val av klausul, också hjälpa till att rädda en affärsrelation.   

Vad är en lämplig tvistlösningsklausul för ett kommersiellt avtal?

Här hittar du mallar och modeller för tvistlösningsklausuler som hänvisar till SCC Skiljedomsinstitut och våra olika tjänster. Om avtalet saknar en tvistlösningsklausul finns det fortfarande möjlighet att lösa tvisten med oss.   

Tvistlösningsklausuler

En förutsättning för att ett skiljeförfarande ska kunna äga rum är att parterna är överens om detta skriftligen eller muntligen. Vi rekommenderar att man skriver in en tvistlösningsklausul i alla affärsavtal. Tvistlösningsklausulen ska tala om på vilket sätt tvister ska lösas.

Hur lång tid tar det att inkludera en tvistlösningsklausul i ett avtal?

Hur kontaktar jag SCC Skiljedomsinstitut?

 Om du har frågor om våra tjänster, kontakta oss här.   

Expertråd

photo

Skiljeförfarande

Ett skiljeförfarande enligt SCC:s regler är en snabb och effektiv metod för att lösa tvister utanför domstol. Tvisten avgörs av opartiska och sakkunniga skiljedomare och processen är helt konfidentiell.

scc_still_7_webb

Skiljeförfarande – steg för steg

En guide till hur ett skiljeförfarande hos SCC Arbitration Institute går till.

Kostnadskalkylator

Kostnadskalkylator

Beräknad kostnad

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Nästa steg

Vad kostar det?

Kostnaderna utgörs av arvode till skiljenämnden/medlaren, administrativ avgift till SCC och ersättning för eventuella omkostnader.

Kostnaderna beräknas på tvisteföremålets värde enligt tabeller bifogade till reglerna. Tvisteföremålets värde består av det sammanlagda värdet av käromål, genkäromål och yrkande eller invändning om kvittning.
Detta innebär att parterna kan förutse kostnaderna.

Samtidigt som påkallelseskriften/begäran om medling ges in till SCC ska en registreringsavgift betalas.

Villkor

Tvisteföremålets värde
Antal skiljedomare

Skiljedomarens arvode

Lägsta
Median
Högsta

Förskottsbelopp (exkl. moms)

Arvode till skiljenämnden (medianen) exkl. moms
Administrativ avgift till SCC exkl. moms
Omkostnader (schablon) exkl. moms
Totalt exkl. moms

Villkor

Tvisteföremålets värde
Antal skiljedomare

Skiljedomarens arvode

Lägsta
Median
Högsta

Arvode till skiljenämnden (medianen)

Ordförande
Medskiljedomare *
Medskiljedomare *

Förskottsbelopp (exkl. moms)

Arvode till skiljenämnden (medianen) exkl. moms
Administrativ avgift till SCC exkl. moms
Omkostnader (schablon) exkl. moms
Totalt exkl. moms

*Varje medskiljedomare ska få 60% av ordförandens arvode. Efter samråd med skiljenämnden får styrelsen besluta att en annan procentsats ska gälla.

Villkor

Tvisteföremålets värde

Medlarens arvode

Arvode*

Förskottsbelopp (exkl. moms)

Administrativ avgift till SCC exkl. moms
Omkostnader (schablon) exkl. moms
Totalt exkl. moms

*Medlarens arvode motsvarar EURO 4000 för beredning av ärendet och EURO 4000 för varje dag av medling. Medlarens arvode som visas i tabellen ovan är baserat på en dags medling.

Kontakta oss

För tvister rörande detta belopp fattas beslut om arvode och övriga kostnader av styrelsen. Kontakta oss för att få en kostnadsuppskattning.

Prenumerera på SCC:s nyhetsbrev

E-mail är ett obligatoriskt fält. Snälla Fyll i.
Detta fält är obligatoriskt.

Förnamn är ett obligatoriskt fält. Snälla Fyll i.
Efternamn är ett obligatoriskt fält. Snälla Fyll i.
Organisation är ett obligatoriskt fält. Snälla Fyll i.
Titel är ett obligatoriskt fält. Snälla Fyll i.
Land är ett obligatoriskt fält. Snälla Fyll i.