Hoppa till huvudinnehåll

Förenklat skiljeförfarande

För enklare tvister. 

För mindre komplexa avtal och tvister erbjuder SCC ett så kallat förenklat skiljeförfarande. Det är en tids- och kostnadseffektiv modell som är snabbare än det traditionella skiljeförfarandet. 

Ett förenklat skiljeförfarande med SCC är en snabbare och rakare process eftersom: 

  • det finns en begränsning för hur många inlagor parterna får inkomma med 
  • tidsfristerna är kortare 
  • tvisten bedöms av en ensam skiljedomare 
  • muntliga förhandlingar hålls bara om någon av parterna begär det. 

Samtidigt har förfarandet samma fördelar som ett traditionellt skiljeförfarande:  

Snabbt – en lösning för enklare tvister. 

Flexibelt – parterna har möjlighet att enas om hur processen skall genomföras.   

Konfidentiellt – både processen och domen omfattas av full sekretess.   

Effektivt – skiljedomen är verkställbar i fler än 165 länder (enligt New York-konventionen från 1958) och domen kan inte överklagas.  

Vad krävs för att tvisten ska kunna lösas genom ett förenklat skiljeförfarande?

För att ett förenklat skiljeförfarande ska vara aktuellt ska parterna ha ingått ett avtal där de kommit överens om att tvisten ska lösas enligt SCC:s Regler för Förenklat förfarande. I de flesta fall regleras detta i en särskild så kallad skiljeklausul i det generella avtalet mellan parterna.   

photo-1506564461966-4107c88f6d29-1_1

Regler för förenklat skiljeförfarande

SCC:s regler är moderna och flexibla och ger parterna och skiljedomarna möjlighet att utforma en effektiv och ändamålsenlig process i varje enskilt fall. Därtill är reglerna i linje med internationell praxis.

1

Modellklausuler

En förutsättning för att ett skiljeförfarande ska kunna äga rum är att parterna är överens om detta skriftligen eller muntligen. Vi rekommenderar att man skriver in en tvistlösningsklausul i alla affärsavtal.

Puffbild

Inleda förenklat skiljeförfarande

Så här gör du för att inleda ett skiljeförfarande enligt SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande.

Kostnadskalkylator

Kostnadskalkylator

Beräknad kostnad

Nästa steg

Vad kostar det?

Kostnaderna utgörs av arvode till skiljenämnden/medlaren, administrativ avgift till SCC och ersättning för eventuella omkostnader.

Kostnaderna beräknas på tvisteföremålets värde enligt tabeller bifogade till reglerna. Tvisteföremålets värde består av det sammanlagda värdet av käromål, genkäromål och yrkande eller invändning om kvittning.
Detta innebär att parterna kan förutse kostnaderna.

Samtidigt som påkallelseskriften/begäran om medling ges in till SCC ska en registreringsavgift betalas.

Villkor

Tvisteföremålets värde
Antal skiljedomare

Skiljedomarens arvode

Lägsta
Median
Högsta

Förskottsbelopp (exkl. moms)

Arvode till skiljenämnden (medianen) exkl. moms
Administrativ avgift till SCC exkl. moms
Omkostnader (schablon) exkl. moms
Totalt exkl. moms

Villkor

Tvisteföremålets värde
Antal skiljedomare

Skiljedomarens arvode

Lägsta
Median
Högsta

Arvode till skiljenämnden (medianen)

Ordförande
Medskiljedomare *
Medskiljedomare *

Förskottsbelopp (exkl. moms)

Arvode till skiljenämnden (medianen) exkl. moms
Administrativ avgift till SCC exkl. moms
Omkostnader (schablon) exkl. moms
Totalt exkl. moms

*Varje medskiljedomare ska få 60% av ordförandens arvode. Efter samråd med skiljenämnden får styrelsen besluta att en annan procentsats ska gälla.

Villkor

Tvisteföremålets värde

Medlarens arvode

Arvode*

Förskottsbelopp (exkl. moms)

Administrativ avgift till SCC exkl. moms
Omkostnader (schablon) exkl. moms
Totalt exkl. moms

*Medlarens arvode motsvarar EURO 4000 för beredning av ärendet och EURO 4000 för varje dag av medling. Medlarens arvode som visas i tabellen ovan är baserat på en dags medling.

Kontakta oss

För tvister rörande detta belopp fattas beslut om arvode och övriga kostnader av styrelsen. Kontakta oss för att få en kostnadsuppskattning.