Hoppa till huvudinnehåll

Tvistlösningsklausuler

En förutsättning för att ett skiljeförfarande ska kunna äga rum är att parterna är överens om detta skriftligen eller muntligen. Vi rekommenderar att man skriver in en tvistlösningsklausul i alla affärsavtal. Tvistlösningsklausulen ska tala om på vilket sätt tvister ska lösas.

En tvistlösningsklausul ska ange på vilket sätt en tvist mellan parterna ska lösas.

Om parterna är överens om att lösa eventuella tvister hos SCC Skiljedomsinstitut rekommenderar vi att SCC:s tvistlösningsklausuler inkluderas i avtalet. Du hittar dem nedan.

Tvistlösningsklausulerna finns i ett antal varianter för att passa parternas  behov. Man kan välja en klausul som endast hänvisar till SCC Skiljedomsregler, eller endast till SCC Förenklade skiljedomsregler. Man kan även välja olika typer av kombinationsklausuler, vilka ger större flexibilitet när storleken och karaktären på en tvist är svårare att förutse.

Parterna uppmanas även att välja vilken materiell rätt som ska vara tillämplig på tvisten. Detta val gäller vilken rättsordning som ska bestämma parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Statistik från de senaste åren visar att i tvister vid SCC väljer parterna ofta svensk rätt. Näst mest används engelsk rätt.

Våra tvistlösningsklausuler 

SCC:s tvistlösningsklausuler finns tillgängliga på flera olika språk

Mallavtal för överlämnande av en pågående tvist till SCC

Avsikten med SCC:s modellavtal för överlämnande av tvist är att underlätta för parter som inte tidigare avtalat om en skiljeklausul men som önskar lösa en uppkommen tvist genom skiljeförfarande. Avtalet för överlämnande av tvist ingås efter det att tvisten uppstått och inkluderar en referens till [de aktuella tvistefrågorna/de frågor som är tvistiga mellan parterna]. Ett modellavtal för överlämnande av tvist är ett användbart redskap för parter som förhandlar om en existerande tvist och som ser skiljeförfarande som ett alternativ till domstolsförhandling.

Avtal

  • skiljeförfarande enligt Skiljedomsregler för SCC Skiljedomsinstitut
  • skiljeförfarande enligt Regler för förenklat skiljeförfarande för SCC Skiljedomsinstitut

Våra avtal finns tillgängliga på engelska, svenska och ryska.

Hur lång tid tar det att inkludera en tvistlösningsklausul i ett avtal?