Hoppa till huvudinnehåll

Medling

Medling är en flexibel och kostnadseffektiv metod för tvistlösning. Här får parterna hjälp av en oberoende tredje aktör att lösa sin tvist på ett väl genomtänkt och rättssäkert sätt. 

Mycket kan hända i en avtalsrelation och ibland uppstår konflikter som måste lösas. En oenighet mellan två parter i ett kommersiellt avtal kan bli kostsam och äventyra pågående projekt och leveranser, men också skada en viktig affärsrelation. SCC har därför tagit fram regler för medling, som ska underlätta en konstruktiv och effektiv hantering av kommersiella tvister.

Medling bygger på att parterna är överens om att tvisten ska lösas med hjälp av en medlare. En sådan överenskommelse kan finnas med i affärskontraktet som en tvistlösningsklausul, men är inte nödvändig så länge parterna är överens om att medling ska ske enligt medlingsreglerna.

Fördelar med att välja medling enligt SCC:s regler:

 • Bevarar relationen 
  En medling främjar både affärsrelationen och affärsnyttan.  
   
 • Ger kontroll över processen 
  Medlingen leder till ett beslut som parterna har tagit fram tillsammans.  
   
 • Snabbt 
  Medlingen i sig kan ofta genomföras på en eller två arbetsdagar.
   
 • Flexibelt 
  Parterna har möjlighet att aktivt påverka processen.  
   
 • Sekretess 
  En medling är alltid konfidentiell.   
   
 • Verkställbart 
  Enligt SCC:s regler kan parterna utse medlaren till skiljedomare och begära att hen ska fastställa förlikningsavtalet i en skiljedom.   
photo-1506564461966-4107c88f6d29-1

SCC:s Medlingsregler 

Ta del av SCC:s medlingsregler och våra övriga moderna och flexibla regler.

Puffbild

Inleda medling

Så här gör du för att inleda ett Medlingsförfarande hos SCC.

SCC statistik

Tvistlösningsklausuler

Vi rekommenderar att man skriver in en tvistlösningsklausul i alla affärsavtal.

Kostnadskalkylator

Kostnadskalkylator

Beräknad kostnad

Nästa steg

Vad kostar det?

Kostnaderna utgörs av arvode till skiljenämnden/medlaren, administrativ avgift till SCC och ersättning för eventuella omkostnader.

Kostnaderna beräknas på tvisteföremålets värde enligt tabeller bifogade till reglerna. Tvisteföremålets värde består av det sammanlagda värdet av käromål, genkäromål och yrkande eller invändning om kvittning.
Detta innebär att parterna kan förutse kostnaderna.

Samtidigt som påkallelseskriften/begäran om medling ges in till SCC ska en registreringsavgift betalas.

Villkor

Tvisteföremålets värde
Antal skiljedomare

Skiljedomarens arvode

Lägsta
Median
Högsta

Förskottsbelopp (exkl. moms)

Arvode till skiljenämnden (medianen) exkl. moms
Administrativ avgift till SCC exkl. moms
Omkostnader (schablon) exkl. moms
Totalt exkl. moms

Villkor

Tvisteföremålets värde
Antal skiljedomare

Skiljedomarens arvode

Lägsta
Median
Högsta

Arvode till skiljenämnden (medianen)

Ordförande
Medskiljedomare *
Medskiljedomare *

Förskottsbelopp (exkl. moms)

Arvode till skiljenämnden (medianen) exkl. moms
Administrativ avgift till SCC exkl. moms
Omkostnader (schablon) exkl. moms
Totalt exkl. moms

*Varje medskiljedomare ska få 60% av ordförandens arvode. Efter samråd med skiljenämnden får styrelsen besluta att en annan procentsats ska gälla.

Villkor

Tvisteföremålets värde

Medlarens arvode

Arvode*

Förskottsbelopp (exkl. moms)

Administrativ avgift till SCC exkl. moms
Omkostnader (schablon) exkl. moms
Totalt exkl. moms

*Medlarens arvode motsvarar EURO 4000 för beredning av ärendet och EURO 4000 för varje dag av medling. Medlarens arvode som visas i tabellen ovan är baserat på en dags medling.

Kontakta oss

För tvister rörande detta belopp fattas beslut om arvode och övriga kostnader av styrelsen. Kontakta oss för att få en kostnadsuppskattning.