Hoppa till huvudinnehåll

Övriga tjänster

Hos SCC kan du inte endast lösa dina tvister i skiljeförfaranden, medlingar och SCC Express.  Vi erbjuder också ett antal övriga tjänster som bidrar till näringslivet. Flera av dem kan nyttjas i ad hoc-skiljeförfaranden eller i skiljeförfaranden som genomförs hos annat skiljedomsinstitut. 

Vilka tjänster erbjuder SCC?

SCC erbjuder ett antal tjänster som skiljenämnder och parter i tvister som inte handläggs hos SCC kan ha behov av. Tvisten kan handläggas hos ett annat institut eller i ett ad hoc-skiljeförfarande.

  • SCC erbjuder Ad Hoc Platform för säker digital kommunikation och dokumentlagring.
  • SCC kan vara behjälplig med att utse skiljedomare i ad hoc-skiljeförfaranden.
  • SCC kan vara behjälplig med att besluta om jävsinvändningar mot skiljedomare i ad hoc-skiljeförfaranden.
  • Hos SCC kan parterna deponera medel.
  • Hos SCC kan skiljedomar notariseras och certifieras.
  • Hos SCC kan förhandlingar hållas, se SCC Förhandlingslokaler. 
  • SCC utser revisorer och värderingspersoner. 


Ad Hoc Platform

SCC erbjuder parter, skiljenämnder och medlare Ad Hoc Platform. Plattformen är skräddarsydd för skiljeförfaranden och medlingar. Via Ad Hoc Platform kan deltagarna i förfarandet kommunicera säkert och den innebär en cybersäker dokumentlagring. Tjänsten är helt fristående från SCC i övrigt och innebär inte att målet i övrigt administreras av SCC eller att tvistlösningen lyder under SCC:s regler.


Deponering av medel (kontohållning)

Hos SCC kan parter deponera medel i euro. Normalt sker detta i ad hoc-skiljeförfaranden. De deponerade medlen placeras på ett avskilt bankkonto och SCC bekräftar samtliga insättningar till parterna och skiljenämnden. SCC tillhandahåller en sammanställning av mottagna och utbetalade medel periodvis och på förfrågan. Utbetalningar sker på skiljenämndens begäran. Den årliga avgiften för tjänsten uppgår till 3 000 euro (exkl. moms).


Utse skiljedomare och jävsinvändning mot skiljedomare i ad hoc-skiljeförfarande

Kontakta SCC på arbitration@sccarbitrationinstitute.com om du har några frågor om tjänsten.


Notarisering och certifiering av skiljedom

Hos SCC kan du notarisera och certifiera din skiljedom. I vissa länder är det ett krav på att en skiljedom ska vara notariserad och certifierad för att den ska kunna verkställas. Kontakta SCC på arbitration@sccarbitrationinstitute.com om du har några frågor om tjänsten.


Förfrågningar

Förfrågningar om dessa övriga tjänster skickas till arbitration@sccarbitrationinstitute.com.

Samtliga tjänster erbjuds mot en serviceavgift om 3 000 euro (exkl. moms).

photo-1506564461966-4107c88f6d29-1_1

Ad Hoc Platform

Onlineverktyg för säker och effektiv kommunikation under skiljeförfarande.

Puffbild

Kontohållning

Puffbild

Utseende av värderingsperson

Få en oberoende och opartisk värderingsperson, revisor eller annan oberoende specialist utsedd.