Hoppa till huvudinnehåll

Övriga tjänster

Utöver SCC:s administration av skiljeförfaranden enligt våra egna regler erbjuder vi också ett antal övriga tjänster. Dessa riktar sig till parter som antingen saknar avtal med tvistlösningsklausul eller vill inleda ett så kallat ad hoc-förfarande – ett skiljeförfarande som inte administreras av ett institut. 
 

Tillgång till SCC Ad Hoc Platform

Tvistande parter kan använda vårt digitala arbetsverktyg SCC Ad Hoc Platform, som är skräddarsytt för tvistlösningsprocesser.

Plattformen erbjuder säker kommunikation och dokumentlagring i ad hoc-förfaranden. Tjänsten är helt fristående och innebär inte att målet i övrigt administreras av SCC eller att tvistlösningen lyder under SCC:s regler.   

För kontohållning gäller att:

 • Medel kan endast hållas i euro.  
 • Alla medel placeras på ett speciellt konto. 
 • SCC bekräftar alla insättningar till parterna och skiljenämnden.  
 • SCC tillhandahåller en sammanställning av mottagna och utbetalda medel, både periodvis och på förfrågan.  
 • Utbetalningar sker på skiljenämndens begäran.  
 • SCC fakturerar skiljenämnden för kontohållningstjänsten.  
 • Den årliga avgiften är 3 000 euro (exkl. moms).  

Övriga tjänster

I ett pågående ad hoc-förfarande kan SCC hjälpa parterna att:  

 • utse skiljedomare, revisorer och värderingsmän. 
 • fatta beslut om jävsinvändningar mot skiljedomare.
 • sköta kontohållning (se nedan).
 • sköta notarisering och certifiering av skiljedomar.  

Förfrågningar om ad hoc-tjänster ska skickas till arbitration@sccarbitrationinstitute.com.  
I samband med att ansökan bekräftas tar SCC ut en serviceavgift, vanligtvis 3 000 euro (exkl. moms). 

photo

SCC Express

Tvistlösningstjänst för bedömning av en tvistefråga på tre veckor till ett fast pris.

1

Ärendehantering

Smidigt och säkert sätt för kunna kommunicera mellan olika parter. 

photo-1506564461966-4107c88f6d29-1_1

Ad Hoc Platform

Onlineverktyg för säker och effektiv kommunikation under skiljeförfarande.