Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter

Här hittar du relevanta och aktuella rapporter om skiljedom.

Ad hoc vs. Institutional Arbitration in Construction Disputes

Det är dyrare och mer tidskrävande att lösa byggtvister genom ad hoc-skiljeförfaranden än genom SCC:s skiljedomsinstitut. En ny rapport av SCC jämför 25 ad hoc skiljeförfaranden med 35 skiljeförfaranden som löses genom SCC:s regelverk.

Ladda ned artikeln

SCC Practice Note: Prima Facie Jurisdiction between 2013–2023

Av Adam Runestam, praktikant vid SCC.
"The practice note focusing on the decisions on prima facie jurisdiction issued by the SCC between 2013 and 2023. In the practice note, the SCC’s stance in relation to its prima facie jurisdiction is discussed, and the cases where the SCC found it manifestly lacked jurisdiction are presented."

Läs rapporten

Green technology disputes at the SCC Arbitration Institute

Av SCCs jurist Christoffer Coello Hedberg.
I anslutning till SCC Digital Week 2022 publicerade SCC en ny rapport om gröna tekniktvister hos SCC mellan 1 januari 2019 och 1 oktober 2022.

Läs rapporten

National Report Sweden (2020) in ICCA International Handbook on Commercial Arbitration

Av Lise Bosman (General Editor), maj 2020.

Läs första kapitlet

Emergency arbitrators decisions in Investment Treaty Disputes at the SCC (2014-2019)

Av Alexey Pirozhkin, praktikant SCC, maj 2020.

Ladda ner rapporten här

Arbitration.ru

November 2019 | No 11 (14) Inkluderar “Analytic of the SCC Platform with Lise Alm, Head of Business Development, SCC”.

Läs utgåvan

Investor-State Arbitration 2020

Av James Hope, tidigare ledamot i SCCs styrelse.
Innefattar kapitlet: Investor-State Arbitration Before the SCC. Kapitlet är reproducerat med tillstånd av ICLG.

Ladda ned artikeln

Liber Amicorum in honour of SCC Chairman Prof. Dr. Kaj Hobér

Inkluderar artikeln: "The Emergence of an International Arbitral Institution for the 21st century" av SCC:s hedersordförande Ulf Franke och SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson. 2019.

Ladda ned artikeln

Green Technology Disputes in Stockholm

Av Sukma Dwi Andrina, advokat och researcher, augusti 2019.


Ladda ned rapportenLäs summeringen

The Journal of World Investment & Trade 2019

Av Annette Magnusson, generalsekreterare SCC. Volume 20 | Issue 4 (625-628) 2019.

Ladda ned artikeln

SCC Practice Note: SCC Board Decisions on Challenges to Arbitrators 2016–2018

Av Anja Ipp, Jurist SCC, and SCC-praktikanterna Rodrigo Carè och Valeryia Dubeshka. "SCC challenges to Arbitrators 2016–2018". Augusti 2019

Ladda ned artikeln

Liber Amicorum in honour of Prof. A.S. Komarov

Av Annette Magnusson, generalsekreterare SCC, och Natalia Petrik, jurist vid SCC. Inklusive artikeln: "East Meets West in Stockholm".

Ladda ned artikeln

Arbitration.ru

Fabruari 2019 | No 6 (6–8). Inklusive “Interview with Annette Magnusson, Secretary General, SCC”.

Ladda ned artikeln

Investor-State Arbitration 2019

Av James Hope, tidigare ledamot i SCC:s styrelse.
Inklusive kapitel: "Investor-State Arbitration before the SCC Institute". Detta kapitel har reproducerats med tillstånd från ICLG.

Ladda ned artikeln

Diversity in Arbitrator Appointments

AV SCC.
Rapport om mångfald vid utseende av skiljedomare i SCC-mål mellan 2015 och 2019.

Ladda ned rapporten

New York Dispute Resolution Lawyer

Av Anja Håvedal Ipp, jurist SCC. Hösten 2018 | VOL. 11 | NO. 2.


Ladda ned artikeln

Expedited Arbitration at the SCC: One Year with the 2017 Rules

Av Anja Håvedal Ipp, jurist SCC.
Artikel på Kluwer Arbitration Blog | 2 April 2018.

Läs artikeln

Rapport: Tvister säljer Sverige

Av Stockholms Handelskammare, 2018. Rapporten förklarar Sveriges position som forum för internationella tvister, dess betydelse för svensk ekonomi och hur vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft.

Ladda ned rapporten

SCC Practice Note: Mediation Proceedings 2003-2017

Av Samuel Carey, SCC medling 1999-2017: December 2017.

Ladda ned artikeln

Bridging the Climate Change Policy Gap: The Role of International Law and Arbitration

Av SCC. Konferensrapport gällande klimatförändringar.

Ladda ned artikeln

Skiljedom upphävd på grund av jävig skiljedomare

I målet har Högsta domstolen inhämtat ett yttrande från Skiljedomsinstitutet. Advokat Martin Wallin, Linklaters, har kommenterat domen.

Skiljedomsinstitutets yttrandeLäs Martin Wallins kommentar

Sverige och svensk rätt i internationella skiljeförfaranden/YAS initiativ 2012

Av YAS Initiativ 2012.

Ladda ned artikeln

China Business Law Journal

Av Anja Havedal Ipp, SCC Legal Counsel.
Maj 2017, Volume 8 | Issue 5. Including the article: Highlights of the revised Stockholm arbitration rules.


Ladda ned artikeln

EA Practice Note - Emergency Arbitrator Decisions Rendered 2015-2016

Av Anja Håvedal Ipp, jurist på SCC:s sekretariat. "Emergency Arbitrator decisions at the SCC": Juni 2017

Ladda ned artikeln

Investor-state disputes at the SCC

Av Celeste E. Salinas Quero, jurist på SCC:s sekretariat. "Investor-state disputes at the SCC": Februari 2017

Ladda ned artikeln

SCC Decisions on Challenges to Arbitrators 2013-2015

Av Anja Håvedal Ipp, jurist på SCC:s sekretariat. "Challenges to arbitrators": Januari 2017

Ladda ned artikeln

2017 SCC Rules – Key changes

Av Celeste E. Salinas Quero, jurist på SCC:s sekretariat, december 2016.


Ladda ned artikeln

Costs of arbitration and apportionment of costs under the SCC Rules

Av Celeste E. Salinas Quero, jurist på SCC:s sekretariat.

Läs artikeln

DG Trade Concept Paper Investment in TTIP and Beyond – The Path for Reform

Analys av Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut (SCC).

Ladda ned artikeln

SCC Praxis: Interimistiska utseenden under 2014

Av Lotta Knapp. Artikeln ”Emergency Arbitrator Decisions Rendered 2014” sammanfattar de fyra interimistiska beslut som handlagts hos SCC under 2014.

Ladda ned artikeln

SCC Praxis: Skiljeförfarandets kostnader i förlikta mål

Av Sukma Dwi Andrina, tidigare jurist SCC. Artikeln ”SCC Practice: Arbitration Costs in Settled Cases” granskar kostnaderna för skiljeförfaranden där parterna beslutat sig för förlikning efter att målen hänskjutits till skiljenämnden.

Ladda ned artikel

SCC Praxis: Emergency Arbitrator Decisions

Av SCC:s tidigare medarbetare Johan Lundstedt. Rapporten sammanfattar tvisterna och innehåller utdrag från skiljedomarnas beslut mellan 2010 och 2013.

Ladda ned artikeln

Towards consolidation of a ‘Pro Arbitration’ Approach

Av RSCC:s tidigare praktikant Felipe Mutis Tellez. Rapporten sammanfattar SCC:s praxis i jurisdiktionsfrågor som beslutats prima facie mellan åren 2010 och 2012 och innehåller mer än 45 beslut.

Ladda ned rapporten

Mål om klander av skiljedom i hovrätterna

Av f.d. justitierådet Johan Munck och rådmannen Helga Hullmann. Undersökningen omfattar alla klandermål som har anhängiggjorts under perioden 2004-01-01 - 2014-05-31 i samtliga hovrätter.

Ladda ned artikeln

Mauritius Convention and UNCITRAL Rules on Transparency in SCC cases

Av SCC. "This brief note describes the application of the Mauritius Convention and the UNCITRAL Rules onTransparency in cases governed by the Arbitration Rules of the SCC Arbitration Institute (SCC Rules)".

Ladda ned artikeln

Arbitrability: Problematic Issues of the Legal Term

This Thesis is devoted to terminological analysis of the term “arbitrability” which constitutes
an important part of specialized legal discourse focusing on arbitration law.

Ladda ned rapporten

Appointment of arbitrators under the SCC Rules

Celeste E. Salinas Quero, jurist på SCC:s sekretariat, har författat avsnittet som i detalj belyser hur utseenden av skiljedomare går till i SCC:s mål (Sidor 50-54).

Ladda ned artikeln

Oral presentation of evidence and the application of the parol evidence rule in international arbitration

Av Erik Mårild.

Ladda ned artikeln

The SCC Experience of Insurance Disputes

Rapporten, som är skriven av Erik Mårild, visar även att många tvister inom detta område är så kallade multi-party tvister.

Ladda ned artikeln

Institutional Arbitration - SCC Rules (Chapter XII)

Kapitel XII beskriver rutiner och praxis i mål enligt SCC:s- regler. Det är skrivet av Marie Öhrström, tidigare biträdande generalsekreterare på SCC.

Ladda ned artikeln

A review of SCC Board decisions on challenges to arbitrators (2010-2012)

By Felipe Mutis Tellez. The report follows the format of previous reports on SCC practice, and includes decisions taken by the SCC Board in the past two years.

Ladda ned artikeln

Overview of the SCC Investment Caseload

Av Natalia Petrik, SCC Legal Counsel.

Ladda ned artikeln

The SCC Experience of Gas Disputes: Perspectives from a Leading Arbitration Centre

By Annette Magnusson, SCC Secretary General Presented at the Second Annual Forum on Commercial & Legal Strategies for Successfully Negotiating Long Term Gas Supply Contracts on 13 June 2012.

Ladda ned artikeln

Waiving the Right to Arbitrate

Av Bengt Åke Johnsson, Ola Nilsso. The article examines the approach of Swedish, English, French, German and Swiss law in determining when a party waives its right to arbitration by initiating court proceedings and offers a comparative analysis of the scope that waiver.

Ladda ned artikeln

Innovation in Arbitration - The Report

The Report visits each one of the three sessions of the Conference: ”Technology in Arbitration”, ”Innovation: Clients and Counsel” and ”A Client’s wishlist” (2012).

Innovation in arbitration 2012Speech by Minister of Trade

Separate Awards for Advance on Costs, 1 January 2007-31 December 2011

Common trends in the application of Article 45(4) of the SCC Rules in SCC arbitrations have developed during the five years in which it has been possible to seek a separate award for reimbursement for Advance on Costs, concludes Gretta Walters in a article.

Ladda ned artikeln

A Selection of Decisions of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce concerning the Prima Facie Existence of an Arbitration Agreement

David Ramsjö and Siri Strömberg analyse the 131 prima facie jurisdictional challenges raised by respondents from January 2005 to December 2009.

Ladda ned artikeln

International Dispute Resolution - a Modern Success Story of Legal Integration

Tal av Annette Magnusson, SCC Secretary General, Euro-Asian Juridical Congress, Ekaterinburg 7 juni 2012.

Ladda ned artikeln

The Next 10 Year ECT Investment Arbitration: A Vision for the Future - from a European Law Perspective

Av Jan Kleinheisterkamp.

Ladda ned artikeln

The standard of Independence and Impartiality for arbitrators in International Arbitration

Av Helena Jung (Master’s thesis Faculty of Law, Uppsala University, Sweden with internship at the SCC spring 2008).

Ladda ned artikeln

Arbitrators’ excess of mandate and procedural irregularities – A study based on challenged awards between 1999 and 2009

A examination of ten years of Swedish court practice shows that 10% of the challenge procedures resulted in the award being wholly or partially set aside.

Ladda ner uppsatsenLadda ner sammanfattningen till uppsatsen

Rise of arbitration in the financial sector: breaking with tradition (2015)

Om skiljeförfarande i den finansiella sektorn. Av Silvia Devulder.

Ladda ned artikeln

Choice of Arbitration Venue in Light of Sanctions against Russia

Av Irina Moutaye och Elena Billebro. Article aims to examine some questions on the choice of traditional European arbitration venues (London, Paris, Stockholm, and Geneva) in light of the sanctions.

Ladda ned artikeln

El Arbitraje en Suecia y el Nombramiento de árbitros bajo el Reglamento del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo

Basic features, such as courts’ declarative judgements on jurisdiction, the Swedish approach on the seat of farbitration, set-aside proceedings, and a description of the appointment of arbitrators under the SCC Rules.

Ladda ned rapporten

SCC Practice: Challenges to Arbitrators SCC Board decisions 2005-2007

Av Helena Jung

Ladda ned artikeln

Challenges to Arbitrators - Decisions by the SCC Board during 2008-2010

I denna artikel redovisas SCC:s styrelsebeslut kring jävsinvändningar mot skiljemän under åren 2008-2010.

Ladda ned artikeln

Arbitrators’ independence and impartiality: a review of SCC Board decisions on challenges to arbitrators (2010-2012)

Av Felipe Mutis Tellez. Rapporten omfattar SCC:s styrelsebeslut mellan 2010 och 2012 och följer samma format som tidigare publicerade rapporter avseende SCC:s praxis.

Ladda ned artikeln