Hoppa till huvudinnehåll

Vår historia

SCC Skiljedomsinstitut har alltid varit oberoende. Vi grundades 1917 som en självständig enhet inom Stockholms Handelskammare och har sedan dess arbetat utan kommersiella eller politiska intressen. Det är en central del av vår historia, men också viktigt när vi blickar framåt.   

Under vår mer än hundraåriga historia har vi vuxit till att bli ett av de främsta instituten i världen för tvistlösning. Varje år väljer parter från cirka 45 olika länder att få sina tvister avgjorda hos oss.  

Vår internationella status som forum för tvistlösning har sitt ursprung i ”the Optional Clause Agreement”, ett avtal som tecknades 1977 mellan USA (genom American Arbitration Association) och dåvarande Sovjetunionen (genom USSR Chamber of Commerce and Industry). Avtalet innebar att amerikansk-sovjetiska affärstvister skulle lösas i Sverige med hjälp av SCC. Vid ungefär samma tidpunkt valde även Kina att förlägga sina internationella tvister till Sverige och SCC.  

Sverige och SCC har också haft en unik roll i det system som utvecklats för internationellt investeringsskydd. I över 120 bilaterala avtal om investeringsskydd anges Sverige eller SCC som forum för tvister mellan investerare och stat. Vi är i dag den näst största institutionen i världen för investeringstvister. Inom EU pågår just nu en diskussion om hur tvister i investeringsavtal ska lösas.  

Innovation och utveckling är viktiga för att vi ska kunna fortsätta erbjuda tjänster som är relevanta för näringslivet. SCC var till exempel först i världen med att utveckla en digital kommunikationsplattform för ärendehantering, inklusive en säker databas för dokument.   


Historien om skiljeförfarande i Sverige och vid SCC

2017
Stockholm Treaty Lab

2019
Alla ärenden handläggs i SCC Platform

2021
SCC Express introduceras som ny tvistlösningstjänst  

2022
SCC hållbarhetspolicy 

the quiet triumph

Se filmen: The Quiet Triumph 

The success of international arbitration is generally only understood by the actors working within it, and now is the time to make an unknown story known.

scc_still_5_webb

Skiljeförfarande

SCC:s skiljeförfarande leder till en skiljedom som inte kan överklagas och som är verkställbar i fler än 160 länder.  

Puffbild

Stockholm Treaty Lab

Stockholm Treaty Lab is a global innovation competition which crowdsources law for a better climate.