Hoppa till huvudinnehåll

SCC:s regler

SCC Skiljedomsinstituts regler är moderna och flexibla och ger parterna och skiljedomarna möjlighet att utforma en effektiv och ändamålsenlig process i varje enskilt fall. Därtill är reglerna i linje med internationell praxis.

Kostnadstabellen för Skiljedomsregler, Förenklade Skiljedomsregler och handläggning av skiljeförfarande enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler ändrades den 1 januari 2020.

De nuvarande SCC-reglerna; Skiljedomsregler och Regler för Förenklat Skiljeförfarande, trädde i kraft den 1 januari 2017.

Den engelska regeltexten har företräde framför övriga språkversioner. Reglerna har översatts till flera olika språk, bland andra till svenska, ryska och kinesiska.

Utöver SCC-reglerna har SCC antagit Medlingsregler och Regler för handläggning av skiljeförfaranden enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler.

Skiljedomsregler 2017 (kostnadstabell aktuell för mål påkallade från och med 1 januari 2020)

Engelska

Svenska

Kinesiska

Arabiska

Italienska

Spanska

Förenklade Skiljedomsregler 2017 (kostnadstabell aktuell för mål påkallade från och med 1 januari 2020)

Engelska

Svenska

Spanska

Regler för Express Dispute Assessment 2021

Engelska

Medlingsregler (2014)

Engelska

Svenska

UNCITRAL hos SCC (2015)

SCC Procedures for the Administration of Cases

– under the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules (kostnadstabell aktuell för mål påkallade från och med 1 januari 2020).

SCC Procedures as Appointing Authority

– under the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules.

SCC Procedures for the Administration of Cases

– under the 1976 UNCITRAL Arbitration Rules.

SCC Procedures as Appointing Authority

– under the 1976 UNCITRAL Arbitration Rules.

Tidigare versioner av reglerna

Skiljedomsregler 2017 (kostnadstabell aktuell för mål påkallade fram till 31 december 2019)

Engelska

Svenska

Kinesiska

Arabiska

Italienska

Spanska

Förenklade Skiljedomsregler 2017 (kostnadstabell aktuell för mål påkallade fram till 31 december 2019)

Engelska

Svenska

Spanska

Skiljedomsregler (2010)

Engelska

Svenska

Kinesiska

Förenklade skiljedomsregler (2010)

Engelska

Svenska

Skiljedomsregler 2010 (kostnadstabell aktuell för mål påkallade fram till 31 december 2014)

Engelska

Svenska

Kinesiska

Förenklade Skiljedomsregler 2010 (kostnadstabell aktuell för mål påkallade fram till 31 december 2014)

Engelska

Svenska

Skiljedomsregler (2007)

Engelska

Svenska

Förenklade Skiljedomsregler (2007)

Engelska

Svenska

Skiljedomsregler (1999)

Engelska

Svenska

UNCITRAL hos SCC (2015)

SCC Procedures for the Administration of Cases

– under the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules (kostnadstabell aktuell för mål påkallade fram till 31 december 2019).