Skip to main content

Dispute Resolution Clause - Turkish

Tahkim Kuralları 

Bu sözleşmeden doğan, bağlantılı olan ya da bu sözleşmenin ihlali, iptali ya da geçersizliğine ilişkin her türlü uyuşmazlık, ihtilaf ya da iddia SCC Tahkim Enstitüsü Tahkim Kuralları doğrultusunda gerçekleştirilecek tahkim yargılamasıyla nihai olarak çözülecektir. 

Tavsiye edilen eklemeler: 

Tahkim yeri […] olacaktır. 

Tahkim yargılamasında kullanılacak dil […] olacaktır. 

Bu sözleşmenin esasına […] hukuku uygulanacaktır. 

Seri Tahkim İçin Kurallar 

Bu sözleşmeden doğan, bağlantılı olan ya da bu sözleşmenin ihlali, iptali ya da geçersizliğine ilişkin her türlü uyuşmazlık, ihtilaf ya da iddia SCC Tahkim Enstitüsü Seri Tahkim Kuralları doğrultusunda gerçekleştirilecek tahkim yargılamasıyla nihai olarak çözülecektir. 

Tavsiye edilen eklemeler: 

Tahkim yeri […] olacaktır. 

Tahkim yargılamasında kullanılacak dil […] olacaktır. 

Bu sözleşmenin esasına […] hukuku uygulanacaktır. 

Birleştirilmiş Kloz – İlk Tercih olarak Seri Tahkim Kuralları 

Bu sözleşmeden doğan, bağlantılı olan ya da bu sözleşmenin ihlali, iptali ya da geçersizliğine ilişkin her türlü uyuşmazlık, ihtilaf ya da iddia SCC Tahkim Enstitüsü (SCC) tarafından idare edilecek tahkim yargılamasıyla nihai olarak çözülecektir. 

SCC tarafından takdir yetkisi kullanılarak, uyuşmazlığın karmaşıklığı, uyuşmazlığa konu miktarı ve diğer ilgili durumları göz önünde bulundurarak SCC Tahkim Kuralları uygulanacağı yönünde karar verilmediği sürece, Seri Tahkim Kuralları uygulanacaktır. İkinci ihtimalde, SCC ayrıca Tahkim Heyetinin tek ya da üç hakemden oluşacağına ilişkin de karar verecektir. 

Tavsiye edilen eklemeler: 

Tahkim yeri […] olacaktır. 

Tahkim yargılamasında kullanılacak dil […] olacaktır. 

Bu sözleşmenin esasına […] hukuku uygulanacaktır. 

Birleştirilmiş Kloz – Değer bazlı 

Bu sözleşmeden doğan, bağlantılı olan ya da bu sözleşmenin ihlali, iptali ya da geçersizliğine ilişkin her türlü uyuşmazlık, ihtilaf ya da iddia SCC Tahkim Enstitüsü (SCC) tarafından idare edilecek tahkim yargılamasıyla nihai olarak çözülecektir. 

Uyuşmazlığa konu miktar 100 000 EUR’yu geçmemesi durumunda Seri Tahkim Kuralları uygulanacaktır. Uyuşmazlığa konu miktarın 100,000 EUR’yu geçmesi durumunda Tahkim Kuralları uygulanacaktır. Uyuşmazlığa konu miktarın 100,000 EUR’dan fazla olup 1,000,000 EUR’dan az olması durumunda Tahkim Heyeti tek hakemden teşekkül edecektir. Uyuşmazlığa konu miktarın 1,000,000 EUR’dan fazla olması durumunda Tahkim Heyeti üç hakemden oluşacaktır. Uyuşmazlığa konu miktar hem Tahkim talebinde belirtilen ve hem de tahkim talebine cevapta belirtilen karşı iddialarda yer alan miktarları içermektedir.  

Tavsiye edilen eklemeler: 

Tahkim yeri […] olacaktır. 

Tahkim yargılamasında kullanılacak dil […] olacaktır. 

Bu sözleşmenin esasına […] hukuku uygulanacaktır. 

SCC Ekspres – Mevcut uyuşmazlıkların SCC Ekspres’e havalesi için model anlaşma 

İmza tarafları, [isim/tarih] sözleşmelerinden doğan ve [uyuşmazlığın tanımı] ile ilgili olan uyuşmazlıklarını SCC Tahkim Enstitüsü’nün Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirilme Kurallarına göre olan prosedürlerine havale edilmesini kabul etmişlerdir. 

Muhtemel ilaveler (ek 1 ve 2 alternatif seçeneklerdir) 

 1. Bağımsız değerlendiricinin SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kurallarına uygun olan tespitleri taraflar açısından sözleşmesel olarak bağlayıcı olacaktır. 

 1. Bağımsız değerlendiricinin SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kurallarına uygun olan tespitleri taraflar açısından sözleşmesel olarak bağlayıcı olacaktır. Şayet taraflardan biri değerlendirmenin tebliğinden itibaren [30] gün içerisinde tahkim talebinde bulunursa, değerlendirme ancak Tahkim Heyeti tarafından aksi yönde bir karar ya da talimat verilmediği sürece bağlayıcı olacaktır. 

 1. Taraflar, sonraki bir tahkim yargılamasında ya da diğer durumda, SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kurallarına uygun olan bir değerlendirmeyi, bulguyu ya da içeriksel ya da bağlantılı olarak öğrendikleri bilgileri kullanabilirler. 

 1. [Taraflardan biri] SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kuralları Madde 11 kapsamında SCC Ekspress masraflarından sorumlu olacaktır. 

SCC Ekspres – Belirli bir sözleşme hükmünden doğacak uyuşmazlıkların SCC Ekspres’e havalesi için model kloz 

[Sözleşme hükmü]’nün uygulanması ya da yorumlanmasından kaynaklanan bir uyuşmazlıkta aşağıdakiler uygulanır. 

Bu sözleşmeyle bağlantılı olarak kaynaklanacak uyuşmazlıkların kapsamını sınırlandırmak için, taraflar [sözleşme hükmü]’nün uygulanması ya da yorumlanmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda ilk olarak SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kuralları kapsamında bir değerlendirmeye başvurma konusunda anlaşmışlardır. Ancak bu anlaşma taraflardan birinin, herhangi bir zamanda, uyuşmazlığın [bu anlaşmanın … klozu] kapsamında tahkime taşımasına engellemeyecektir. 

Muhtemel ilaveler (ek 1 ve 2 alternatif seçeneklerdir) 

 1. Bağımsız değerlendiricinin SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kurallarına uygun olan tespitleri taraflar açısından sözleşmesel olarak bağlayıcı olacaktır. 

 1. Bağımsız değerlendiricinin SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kurallarına uygun olan tespitleri taraflar açısından sözleşmesel olarak bağlayıcı olacaktır. Şayet taraflardan biri değerlendirmenin tebliğinden itibaren [30] gün içerisinde tahkim talebinde bulunursa, değerlendirme ancak Tahkim Heyeti tarafından aksi yönde bir karar ya da talimat verilmediği sürece bağlayıcı olacaktır. 

 1. Taraflar, sonraki bir tahkim yargılamasında ya da diğer durumda, SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kurallarına uygun olan bir değerlendirmeyi, bulguyu ya da içeriksel ya da bağlantılı olarak öğrendikleri bilgileri kullanabilirler.

 1. [Taraflardan biri] SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kuralları Madde 11 kapsamında SCC Ekspress masraflarından sorumlu olacaktır. 

SCC Ekspres – sözleşmenin uygulanmasından ya da yorumlanmasından kaynaklı uyuşmazlıkların SCC Ekspres’e, ve uyuşmazlık çözülmezse SCC Tahkimine havalesi için model kloz 

Bu sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık çıkması durumunda taraflar öncelikle uyuşmazlığın ya da uyuşmazlığın önemine göre belirli husus(lar)ın SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kuralları kapsamında değerlendirilmesinin talep edileceği hususunda anlaşmışlardır. 

Ancak bu anlaşma, taraflardan birinin, bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların ve her durumda bu sözleşmeden doğan ya da bağlantılı olan ihtilaf, talep veya bu sözleşmenin ihlali, iptali ya da geçersizliğine ilişkin herhangi bir uyuşmazlığın SCC Tahkim Kuralları kapsamında nihai olarak tahkimle çözülmesine engel teşkil etmeyecektir. 

Tavsiye edilen eklemeler:

Tahkim yeri […] olacaktır. 

Tahkim yargılamasında kullanılacak dil […] olacaktır. 

Bu sözleşmenin esasına […] hukuku uygulanacaktır. 

Muhtemel ilaveler (ek 1 ve 2 alternatif seçeneklerdir) : 

 1. Bağımsız değerlendiricinin SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kurallarına uygun olan tespitleri taraflar açısından sözleşmesel olarak bağlayıcı olacaktır. 

 1. Bağımsız değerlendiricinin SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kurallarına uygun olan tespitleri taraflar açısından sözleşmesel olarak bağlayıcı olacaktır. Şayet taraflardan biri değerlendirmenin tebliğinden itibaren [30] gün içerisinde tahkim talebinde bulunursa, değerlendirme ancak Tahkim Heyeti tarafından aksi yönde bir karar ya da talimat verilmediği sürece bağlayıcı olacaktır. 

 1. Taraflar, sonraki bir tahkim yargılamasında ya da diğer durumda, SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kurallarına uygun olan bir değerlendirmeyi, bulguyu ya da içeriksel ya da bağlantılı olarak öğrendikleri bilgileri kullanabilirler. 

 1. [Taraflardan biri] SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kuralları Madde 11 kapsamında SCC Ekspress masraflarından sorumlu olacaktır. 

SCC Ekspres – SCC Ekspres ve SCC Tahkim’in iki aşama olduğu çok kademeli model uyuşmazlık çözümü klozu 

[Bu anlaşma/Bu hüküm]’den doğan uyuşmazlıklar öncelikle [tarafların çekişmeli hususlar konusunda anlaşmasını gösterir müzakere hükmü, örneğin; CEO’lar arası toplantılar.] şeklinde çözümlenecektir. 

Uyuşmazlığın [yukarıdaki paragraf] tarif edilen şekilde çözülememesi halinde, taraflar ikinci aşama olarak uyuşmazlığın ya da uyuşmazlığın önemine göre belirli husus(lar)ın SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kuralları kapsamında değerlendirilmesinin talep edileceği hususunu taahhüt ederler. 

Uyuşmazlık yukarıda yer alan hüküm doğrultusunda çözülemezse, taraflar uyuşmazlığı SCC Tahkim Kuralları kapsamında nihai olarak çözülmesi için tahkime havale edeceklerdir. Tahkim yeri […] olacaktır. Tahkim yargılamasında kullanılacak dil […] olacaktır. Bu sözleşmenin esasına […] hukuku uygulanacaktır. 

Bu anlaşma tarafların, herhangi bir amanda uyuşmazlığı yukarıda geçen paragraf kapsamında tahkim yoluyla çözümüne havale etmeye engel teşkil etmeyecektir. 

Muhtemel ilaveler (ek 1 ve 2 alternatif seçeneklerdir) : 

 1. Bağımsız değerlendiricinin SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kurallarına uygun olan tespitleri taraflar açısından sözleşmesel olarak bağlayıcı olacaktır. 

 1. Bağımsız değerlendiricinin SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kurallarına uygun olan tespitleri taraflar açısından sözleşmesel olarak bağlayıcı olacaktır. Şayet taraflardan biri değerlendirmenin tebliğinden itibaren [30] gün içerisinde tahkim talebinde bulunursa, değerlendirme ancak Tahkim Heyeti tarafından aksi yönde bir karar ya da talimat verilmediği sürece bağlayıcı olacaktır. 
   
 2. Taraflar, sonraki bir tahkim yargılamasında ya da diğer durumda, SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kurallarına uygun olan bir değerlendirmeyi, bulguyu ya da içeriksel ya da bağlantılı olarak öğrendikleri bilgileri kullanabilirler. 

 1. [Taraflardan biri] SCC Ekspres Uyuşmazlık Değerlendirme Kuralları Madde 11 kapsamında SCC Ekspress masraflarından sorumlu olacaktır. 

Model Arabuluculuk Klozu 

Bu sözleşmeden doğan, bağlantılı olan ya da bu sözleşmenin ihlali, iptali ya da geçersizliğine ilişkin her türlü uyuşmazlık, ihtilaf ya da iddia; taraflardan birinin itiraz etmediği sürece; SCC Tahkim Enstitüsü Arabuluculuk Kuralları kapsamında arabuluculuğa havale edilecektir. 

Model Arabuluculuk Klozu – Birleştirilmiş Kloz 

Bu sözleşmeden doğan, bağlantılı olan ya da bu sözleşmenin ihlali, iptali ya da geçersizliğine ilişkin her türlü uyuşmazlık, ihtilaf ya da iddia; taraflardan birinin itiraz etmediği sürece; SCC Tahkim Enstitüsü Arabuluculuk Kuralları kapsamında ilk önce arabuluculuğa havale edilecektir. 

Taraflardan biri Arabuluculuğa itiraz ederse veya Arabuluculuk süreci sonlandırılırsa, uyuşmazlık nihai olarak… 

Önemli! 

Model kloz kullanılırken, aşağıda yer alan seçeneklerden birisi dahil edilmelidir.

Seçenek 1 

… SCC Tahkim Enstitüsü Tahkim Kuralları kapsamında nihai olarak tahkimle çözülecektir. 

Seçenek 2 

… SCC Tahkim Enstitüsü Seri Tahkim Kuralları kapsamında nihai olarak tahkimle çözülecektir. 

Seçenek 3 

… SCC Tahkim Enstitüsü’nde tahkimle nihai olarak çözülecektir. 

SCC tarafından uyuşmazlığın karmaşıklığı, uyuşmazlığa konu miktar ve diğer durumlar göz önüne alınarak SCC Tahkim Enstitüsü Tahkim Kuralları’nın uygulanacağı yönünde karar verilmediği sürece Seri Tahkim Kuralları uygulanacaktır. Diğer durumda SCC ayrıca Hakem Heyetinin tek hakem veya üç hakemden mi teşekkül edeceğine de karar verecektir. 

Seçenek 4 

… yetkisi bulunan bir mahkeme tarafından nihai olarak çözülecektir. 

Mevcut bir uyuşmazlığın SCC Tahkim Kuralları kapsamında Tahkim’e havalesine ilişkin Model Anlaşma 

Aşağıda imzası bulunan taraflar, [sözleşmenin ismi/tarihi]’den doğan ve [uyuşmazlığın tanımı] ile ilgili uyuşmazlıklarının SCC Tahkim Enstitüsü Tahkim Kuralları kapsamında nihai olarak tahkim yoluyla halli konusunda işbu şekilde anlaşmışlardır. 

Tahkim heyeti [tek hakem][üç hakem]’den teşekkül edecektir. 

Tahkim yeri […] olacaktır. 

Tahkim yargılamasında kullanılacak dil […] olacaktır. 

Bu sözleşmenin esasına […] hukuku uygulanacaktır. 

İmzalar 

Taraf 1: 

Tarih: 

İsim: 

Unvan: 

Taraf 2: 

Tarih: 

İsim: 

Unvan: 

Mevcut bir uyuşmazlığın SCC Seri Tahkim Kuralları kapsamında Tahkim’e havalesine ilişkin Model Anlaşma 

Aşağıda imzası bulunan taraflar, [sözleşmenin ismi/tarihi]’den doğan ve [uyuşmazlığın tanımı] ile ilgili uyuşmazlıklarının SCC Tahkim Enstitüsü Seri Tahkim Kuralları kapsamında nihai olarak tahkim yoluyla halli konusunda işbu şekilde anlaşmışlardır. 

Tahkim yeri […] olacaktır. 

Tahkim yargılamasında kullanılacak dil […] olacaktır. 

Bu sözleşmenin esasına […] hukuku uygulanacaktır. 

İmzalar 

Taraf 1: 

Tarih: 

İsim: 

Unvan: 

Taraf 2: 

Tarih: 

İsim: 

Unvan: 

** SCC Tahkim Enstitüsü daha önce Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü şeklinde bilinmekteydi.