Skip to main content

Dispute Resolution Clause - Ukrainian

Типове застереження – Арбітражний регламент

Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору або у зв'язку з ним, включно з тими, що стосуються його порушення, припинення чи недійсності, підлягають остаточному вирішенню шляхом арбітражу згідно з Арбітражним регламентом Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати.

Рекомендовані доповнення:

Місцем проведення арбітражу є [...].

Мовою арбітражного розгляду є [...].

Правом, яке регулює цей договір, є матеріальне право [...].

Типове застереження – Правила прискореної арбітражної процедури

Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору або у зв'язку з ним, включно з тими, що стосуються його порушення, припинення чи недійсності, підлягають остаточному вирішенню шляхом арбітражу згідно з Правилами прискореної арбітражної процедури Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати.

Рекомендовані доповнення:

Місцем проведення арбітражу є [...].

Мовою арбітражного розгляду є [...].

Правом, яке регулює цей договір, є матеріальне право [...].

Комбіноване застереження – пріоритетне застосування Правил прискореної арбітражної процедури

Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору або у зв'язку з ним, включно з тими, що стосуються його порушення, припинення чи недійсності, підлягають остаточному вирішенню шляхом арбітражу під егідою Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати (далі – "СТП").

Під час вирішення спору застосовуватимуться Правила прискореної арбітражної процедури, якщо СТП, беручи до уваги складність справи, суму спору та інші обставини, на свій розсуд не вирішить, що застосовуватиметься Арбітражний регламент. У такому разі СТП також вирішує, чи буде склад арбітражного трибуналу сформований з одноособового арбітра чи з трьох арбітрів.

Рекомендовані доповнення:

Місцем проведення арбітражу є [...].

Мовою арбітражного розгляду є [...].

Правом, яке регулює цей договір, є матеріальне право [...].

Комбіноване застереження – залежно від суми спору

Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору або у зв'язку з ним, включно з тими, що стосуються його порушення, припинення чи недійсності, підлягають остаточному вирішенню шляхом арбітражу під егідою Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати (далі – "СТП").

Якщо сума спору не перевищує 100 000 євро, під час його вирішення застосовуватимуться Правила прискореної арбітражної процедури. Якщо сума спору перевищує 100 000 євро, застосовуватиметься Арбітражний регламент.

Якщо сума спору перевищує 100 000 євро, але є меншою ніж 1 000 000 євро, склад арбітражного трибуналу буде сформований з одноособового арбітра. Якщо сума спору перевищує 1 000 000 євро, склад арбітражного трибуналу буде сформований з трьох арбітрів.

Сума спору включає в себе вимоги, викладені в запиті про арбітраж, та будь-які зустрічні вимоги, викладені у відповіді на запит про арбітраж. 

Рекомендовані доповнення:

Місцем проведення арбітражу є [...].

Мовою арбітражного розгляду є [...].

Правом, яке регулює цей договір, є матеріальне право [...].

SCC Express (процедура експрес-оцінки спорів) – типова угода про передачу наявного спору до SCC Express

Сторони, що підписалися нижче, погоджуються передати свій спір, що виник із [назва / дата Договору] і стосується [опис спору], на розгляд відповідно до Правил експрес-оцінки спорів Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати (далі – "СТП").

Можливі доповнення (доповнення 1 і 2 є альтернативними варіантами):

 1. Висновки нейтрального експерта, надані відповідно до Правил експрес-оцінки спорів СТП, мають обов’язкову силу для сторін договору.
 2. Висновки нейтрального експерта, надані відповідно до Правил експрес-оцінки спорів СТП, мають обов’язкову силу для сторін договору. У разі якщо якась зі сторін подасть запит про арбітраж протягом [30] днів від отримання експертної оцінки, така оцінка буде обов’язковою й дійсною доти, доки арбітражний трибунал не ухвалить іншого рішення або не постановить іншого. 
 3. Сторони можуть в подальшому арбітражному розгляді або за інших обставин послуговуватися висновками нейтрального експерта та інформацією, отриманою в контексті експертної оцінки або у зв'язку з нею, відповідно до Правил експрес-оцінки спорів СТП.
 4. [Одна зі сторін] несе відповідальність за витрати, пов’язані з SCC Express відповідно до статті 11 Правил експрес-оцінки спорів СТП.

SCC Express (процедура експрес-оцінки спорів) – типове застереження про передачу спорів щодо окремих положень договору до SCC Express

У разі виникнення спору стосовно тлумачення чи застосування [цього положення договору] застосовуватиметься таке.

З метою обмеження кола спорів, що виникають у зв'язку з цим договором, сторони домовилися, що в разі, якщо спір стосується тлумачення або застосування [цього положення договору], вони повинні насамперед подати запит на проведення оцінки відповідно до Правил експрес-оцінки спорів Стокгольмської торговельної палати (далі – "СТП"). Ця домовленість, однак, не перешкоджає будь-якій зі сторін у будь-який час передати спір до арбітражу, як це передбачено [в пункті [....] цієї угоди].

Можливі доповнення (доповнення 1 і 2 є альтернативними варіантами):

 1. Висновки нейтрального експерта, надані відповідно до Правил експрес-оцінки спорів СТП, мають обов’язкову силу для сторін договору.
 2. Висновки нейтрального експерта, надані відповідно до Правил експрес-оцінки спорів СТП, мають обов’язкову силу для сторін договору. У разі якщо якась зі сторін подасть запит про арбітраж протягом [30] днів від отримання експертної оцінки, така оцінка буде обов’язковою й дійсною доти, доки арбітражний трибунал не ухвалить іншого рішення або не постановить іншого. 
 3. Сторони можуть в подальшому арбітражному розгляді або за інших обставин послуговуватися висновками нейтрального експерта та інформацією, отриманою в контексті експертної оцінки або у зв'язку з нею, відповідно до Правил експрес-оцінки спорів СТП.
 4. [Одна зі сторін] несе відповідальність за витрати, пов’язані з SCC Express відповідно до статті 11 Правил експрес-оцінки спорів СТП.

SCC Express (процедура експрес-оцінки спорів) – типове застереження про передачу спорів щодо тлумачення або застосування договору до SCC Express, а в разі, якщо спір не буде вирішено, – до арбітражу при Арбітражному інституті СТП

У разі виникнення спору, що випливає з цього договору, сторони погоджуються спершу подати запит на проведення оцінки такого спору або певного питання (питань), що мають значення для спору, відповідно до Правил експрес-оцінки спорів Стокгольмської торговельної палати (далі – "СТП").

Ця домовленість, однак, не перешкоджає будь-якій зі сторін у будь-який час передати спір за цим договором до арбітражу. У такому разі всі спори, розбіжності чи вимоги, які виникнуть із цього договору або у зв'язку з ним, включно з тими, що стосуватимуться його порушення, припинення чи недійсності, підлягатимуть остаточному вирішенню шляхом арбітражу згідно з Арбітражним регламентом СТП.

Рекомендовані доповнення:

Місцем проведення арбітражу є [...].

Мовою арбітражного розгляду є [...].

Правом, яке регулює цей договір, є матеріальне право [...].

Можливі доповнення (доповнення 1 і 2 є альтернативними варіантами):

 1. Висновки нейтрального експерта, надані відповідно до Правил експрес-оцінки спорів СТП, мають обов’язкову силу для сторін договору.
 2. Висновки нейтрального експерта, надані відповідно до Правил експрес-оцінки спорів СТП, мають обов’язкову силу для сторін договору. У разі якщо якась зі сторін подасть запит про арбітраж протягом [30] днів від отримання експертної оцінки, така оцінка буде обов’язковою й дійсною доти, доки арбітражний трибунал не ухвалить іншого рішення або не постановить іншого. 
 3. Сторони можуть в подальшому арбітражному розгляді або за інших обставин послуговуватися висновками нейтрального експерта та інформацією, отриманою в контексті експертної оцінки або у зв'язку з нею, відповідно до Правил експрес-оцінки спорів СТП.
 4. [Одна зі сторін] несе відповідальність за витрати, пов’язані з SCC Express відповідно до статті 11 Правил експрес-оцінки спорів СТП.

SCC Express (процедура експрес-оцінки спорів) – типове багаторівневе застереження про вирішення спорів з-поміж іншого послідовно в SCC Express та в арбітражі при Арбітражному інституті СТП

Спори, що виникають у зв'язку з [цим договором / цим положенням], у першу чергу врегульовуються [у порядку обговорення спірних питань, передбаченому угодою сторін, наприклад, шляхом проведення зустрічей між генеральними директорами].

У разі, якщо спір не може бути вирішений у спосіб, передбачений у [вищезазначеному пункті], сторони, як другий крок, зобов'язуються подати запит на проведення оцінки спору або певного питання (питань), що мають значення для спору, відповідно до Правил експрес-оцінки спорів СТП Стокгольмської торговельної палати (далі – "СТП").

Якщо спір не може бути вирішений відповідно до вищезазначених положень, сторони передають його на остаточне вирішення до арбітражу згідно з Арбітражним регламентом СТП. Місцем проведення арбітражу є [...]. Мовою арбітражного розгляду є [...]. Правом, яке регулює цей договір, є матеріальне право [...].

Ця домовленість не перешкоджає будь-якій зі сторін у будь-який час передати спір за цим договором до арбітражу відповідно до попереднього пункту.

Можливі доповнення (доповнення 1 і 2 є альтернативними варіантами):

 1. Висновки нейтрального експерта, надані відповідно до Правил експрес-оцінки спорів СТП, мають обов’язкову силу для сторін договору.
 2. Висновки нейтрального експерта, надані відповідно до Правил експрес-оцінки спорів СТП, мають обов’язкову силу для сторін договору. У разі якщо якась зі сторін подасть запит про арбітраж протягом [30] днів від отримання експертної оцінки, така оцінка буде обов’язковою й дійсною доти, доки арбітражний трибунал не ухвалить іншого рішення або не постановить іншого. 
 3. Сторони можуть в подальшому арбітражному розгляді або за інших обставин послуговуватися висновками нейтрального експерта та інформацією, отриманою в контексті експертної оцінки або у зв'язку з нею, відповідно до Правил експрес-оцінки спорів СТП.
 4. [Одна зі сторін] несе відповідальність за витрати, пов’язані з SCC Express відповідно до статті 11 Правил експрес-оцінки спорів СТП.

Типове медіаційне застереження 

Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору або у зв'язку з ним, включно з тими, що стосуються його порушення, припинення чи недійсності, врегульовуються шляхом медіації згідно з Медіаційним регламентом Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати за відсутності заперечень з боку жодної зі сторін. 

Типове медіаційне застереження – комбіноване застереження

Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору або у зв'язку з ним, включно з тими, що стосуються його порушення, припинення чи недійсності, повинні насамперед передаватися на врегулювання шляхом медіації згідно з Медіаційним регламентом Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати (далі – «СТП») за відсутності заперечень з боку жодної зі сторін. 

Якщо одна зі сторін заперечує проти медіації або якщо медіація припиняється, спір підлягає остаточному вирішенню...

Важливо! 

У разі застосування цього типового застереження слід обрати один із наведених нижче варіантів.

Варіант 1

... шляхом арбітражу згідно з Арбітражним регламентом Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати.

Варіант 2

... шляхом арбітражу згідно з Правилами прискореної арбітражної процедури Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати.

Варіант 3

... шляхом арбітражу під егідою Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати (далі – "СТП").

Під час вирішення спору застосовуватимуться Правила прискореної арбітражної процедури, якщо СТП, беручи до уваги складність справи, суму спору та інші обставини, на свій розсуд не вирішить, що застосовуватиметься Арбітражний регламент. У такому разі СТП також вирішує, чи буде склад арбітражного трибуналу сформований з одноособового арбітра чи з трьох арбітрів.

Варіант 4

... у будь-якому суді компетентної юрисдикції.

Типова угода про передачу наявного спору до арбітражу відповідно до Арбітражного регламенту СТП

Сторони, що нижче підписалися, погоджуються передати свій спір, що виник із [назва / дата договору] і стосується [опис спору], на остаточне вирішення в арбітраж відповідно до Арбітражного регламенту Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати.

Склад арбітражного трибуналу буде сформований з [одноособового арбітра / трьох арбітрів].

Місцем проведення арбітражу буде [...].

Мовою арбітражного розгляду буде [...].

Цей спір буде вирішений відповідно до права [...].

Підписи сторін

Сторона 1:

Дата:

Ім’я: 

Посада: 

Сторона 2:

Дата:

Ім’я:

Посада: 

Типова угода про передачу наявного спору до арбітражу відповідно до Правил прискореної арбітражної процедури СТП

Сторони, що нижче підписалися, погоджуються передати свій спір, що виник із [назва / дата договору] і стосується [опис спору], на остаточне вирішення в арбітраж відповідно до Правил прискореної арбітражної процедури Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати.

Місцем проведення арбітражу буде [...].

Мовою арбітражного розгляду буде [...].

Цей спір буде вирішений відповідно до права [...].

Підписи сторін

Сторона 1:

Дата:

Ім’я: 

Посада: 

Сторона 2:

Дата:

Ім’я: 

Посада: