Skip to main content

Dispute Resolution Clauses – Finnish

Välitysmenettelysäännöt

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välitysmenettelyssä Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin Välitysmenettelysääntöjen mukaisesti.

Suositeltavat lisäykset:

Välitysmenettelyn paikka on [...]. 

Välitysmenettelyn kieli on [...].

Tähän sopimukseen sovelletaan [...] lakia. 

Nopeutettua välitysmenettelyä koskevat säännöt

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välitysmenettelyssä Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin Nopeutettua välitysmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Suositeltavat lisäykset:

Välitysmenettelyn paikka on [...]. 

Välitysmenettelyn kieli on [...].

Tähän sopimukseen sovelletaan [...] lakia.

Yhdistelmälauseke – Nopeutettua välitysmenettelyä koskevat säännöt ensisijaisena vaihtoehtona

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välitysmenettelyssä, jota hallinnoi Tukholman kauppakamarin välitysinstituutti (”SCC”).

Nopeutettua välitysmenettelyä koskevia sääntöjä sovelletaan, ellei SCC harkintansa mukaan päätä, että Välitysmenettelysääntöjä sovelletaan, ottaen huomioon jutun vaikeusaste, riidan arvo ja muut olosuhteet. Jälkimmäisessä tapauksessa SCC päättää myös, onko välitysoikeus yksi- tai kolmijäseninen.

Suositeltavat lisäykset:

Välitysmenettelyn paikka on […]. 

Välitysmenettelyn kieli on […]. 

Tähän sopimukseen sovelletaan […] lakia.

Yhdistelmälauseke – arvoon perustuva

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välitysmenettelyssä, jota hallinnoi Tukholman kauppakamarin välitysinstituutti (”SCC”).

Nopeutettua välitysmenettelyä koskevia sääntöjä sovelletaan, jos riidan arvo on enintään 100 000 euroa. Jos riidan arvo ylittää 100 000 euroa, sovelletaan Välitysmenettelysääntöjä. Välitysoikeus on yksijäseninen, jos riidan arvo ylittää 100 000 euroa mutta ei 1 000 000 euroa. Jos riidan arvo ylittää 1 000 000 euroa, välitysoikeus on kolmijäseninen. Riidan arvo sisältää aloittamishakemuksessa esitetyt vaatimukset ja vastakannevaatimukset, jotka on esitetty vastauksessa aloittamishakemukseen.

Suositeltavat lisäykset:

Välitysmenettelyn paikka on […]. 

Välitysmenettelyn kieli on […]. 

Tähän sopimukseen sovelletaan […] lakia. 

SCC Express – mallisopimus jo käynnissä olevan riidan ratkaisemisesta SCC Express -menettelyssä

Tämä sopimuksen osapuolet jättävät [sopimuksesta nimi/päiväys] aiheutuneen ja [riidan kuvaus] koskevan riitansa ratkaistavaksi Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyssä.

Mahdolliset lisäykset (kohdat 1 ja 2 ovat keskenään vaihtoehtoisia):

 1. Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyssä annettu arvio sitoo tämän sopimuksen osapuolia.
 2. Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyssä annettu arvio sitoo tämän sopimuksen osapuolia. Jos sopimuksen osapuoli [30] päivän kuluessa SCC Express -menettelyssä annetun arvion saamisesta toimittaa hakemuksen välitysmenettelyn aloittamiseksi, SCC Express -menettelyssä annettu arvio sitoo osapuolia vain, kunnes välitysoikeus toisin määrää tai päättää.
 3. Osapuolilla on oikeus hyödyntää Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyssä tietoonsa saamaa tietoa esimerkiksi asiaa koskevassa myöhemmässä välitysmenettelyssä.  
 4. [Toinen osapuolista] vastaa SCC Express -menettelystä aiheutuneista kuluista Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyä koskevien sääntöjen 11 §:n mukaisesti.

SCC Express – mallilauseke tietyn sopimusehdon tulkinnasta aiheutuvan riidan ratkaisemisesta SCC Express -menettelyssä

Jos [tämän sopimusehdon] tulkinnasta tai soveltamisesta syntyy riitaa, sovelletaan seuraavaa.

Tästä sopimuksesta aiheutuvien riitaisuuksien rajaamiseksi osapuolilla on yhteisymmärrys siitä, että [tämän sopimusehdon] tulkinnasta tai soveltamisesta aiheutuvan riidan ratkaisemiseen sovelletaan ensisijaisesti Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyä. Osapuolilla on tämän yhteisymmärryksen estämättä oikeus milloin tahansa saattaa riita välitysoikeuden ratkaistavaksi [sopimuksen kohdan] mukaisesti.

Mahdolliset lisäykset (kohdat 1 ja 2 ovat keskenään vaihtoehtoisia):

 1. Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyssä annettu arvio sitoo tämän sopimuksen osapuolia.
 2. Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyssä annettu tuomio sitoo tämän sopimuksen osapuolia. Jos sopimuksen osapuoli [30] päivän kuluessa SCC Express -menettelyssä annetun arvion saamisesta toimittaa hakemuksen välitysmenettelyn aloittamiseksi, SCC Express -menettelyssä annettu arvio sitoo osapuolia vain, kunnes välitysoikeus toisin määrää.
 3. Osapuolilla on oikeus hyödyntää SCC Express -menettelyssä tietoonsa saamaa tietoa asiaa koskevassa myöhemmässä välitysmenettelyssä tai muutoin.
 4. [Toinen osapuolista] vastaa SCC Express -menettelystä aiheutuneista kuluista Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyä koskevien sääntöjen 11 §:n mukaisesti.

SCC Express – mallilauseke sopimuksesta aiheutuvien riitojen ratkaisemisesta ensisijaisesti SCC Express -menettelyssä ja toissijaisesti Välitysmenettelysääntöjen mukaisesti

Osapuolilla on yhteisymmärrys siitä, että tästä sopimuksesta syntyvän riidan tai riidan kannalta keskeisten osakysymysten ratkaisemiseen sovelletaan ensisijaisesti Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyä koskevia sääntöjä.

Osapuolilla on tämän yhteisymmärryksen estämättä oikeus milloin tahansa saattaa riita välitysoikeuden ratkaistavaksi Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin Välitysmenettelysääntöjen mukaisesti. 

Suositeltavat lisäykset:

Välitysmenettelyn paikka on [...]. 

Välitysmenettelyn kieli on [...].

Tähän sopimukseen sovelletaan [...] lakia. 

Mahdolliset lisäykset (kohdat 1 ja 2 ovat keskenään vaihtoehtoisia):

 1. Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyssä annettu arvio sitoo tämän sopimuksen osapuolia.
 2. Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyssä annettu arvio sitoo tämän sopimuksen osapuolia. Jos sopimuksen osapuoli [30] päivän kuluessa SCC Express -menettelyssä annetun arvion saamisesta toimittaa hakemuksen välitysmenettelyn aloittamiseksi, SCC Express -menettelyssä annettu arvio sitoo osapuolia kunnes välitysoikeus toisin määrää.
 3. Osapuolilla on oikeus hyödyntää Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyssä tietoonsa saamaa tietoa esimerkiksi asiaa koskevassa myöhemmässä välitysmenettelyssä tai muutoin.
 4. [Toinen osapuolista] vastaa SCC Express -menettelystä aiheutuneista kuluista Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyä koskevien sääntöjen 11 §:n mukaisesti.

SCC Express – yhdistelmälauseke, jossa SCC Express ja Välitysmenettelysääntöjen mukainen menettely ovat riidanratkaisun kaksi vaihetta

[Tästä sopimuksesta/tästä määräyksestä] aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti [osapuolten sopimuksen mukaisessa järjestyksessä, esimerkiksi toimitusjohtajien välisissä neuvotteluissa].

Jos riita ei ratkea [edellisessä kappaleessa] määritellyllä tavalla, osapuolet sitoutuvat toissijaisesti ohjaamaan riidan tai riidan kannalta keskeiset osakysymykset ratkaistavaksi Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyyn.

Jos riita ei ratkea edellä mainittujen määräysten mukaan, riita ratkaistaan lopullisesti välitysmenettelyssä Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin Välitysmenettelysääntöjen mukaisesti. Välitysmenettelyn paikka on [...].  Välitysmenettelyn kieli on [...]. Sopimukseen sovelletaan [...] lakia. 

Osapuolilla on kuitenkin tässä sopimuskohdassa kuvatun yhteisymmärryksen estämättä oikeus milloin tahansa saattaa tästä sopimuksesta aiheutuva riita välitystuomioistuimen ratkaistavaksi edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla.

Mahdolliset lisäykset (kohdat 1 ja 2 ovat keskenään vaihtoehtoisia):

 1. Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyssä annettu arvio sitoo tämän sopimuksen osapuolia.
 2. Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyssä annettu arvio sitoo tämän sopimuksen osapuolia. Jos sopimuksen osapuoli [30] päivän kuluessa SCC Express -menettelyssä annetun arvion saamisesta toimittaa hakemuksen välitysmenettelyn aloittamiseksi, SCC Express -menettelyssä annettu arvio sitoo osapuolia kunnes välitysoikeus toisin määrää.
 3. Osapuolilla on oikeus hyödyntää Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyssä tietoonsa saamaa tietoa esimerkiksi asiaa koskevassa myöhemmässä välitysmenettelyssä tai muutoin.
 4. [Toinen osapuolista] vastaa SCC Express -menettelystä aiheutuneista kuluista Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin SCC Express -menettelyä koskevien sääntöjen 11 §:n mukaisesti.

Sovittelulauseke

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin Sovittelusääntöjen mukaisesti, ellei sopimuksen osapuoli sitä vastusta.

Sovittelulauseke – yhdistelmälauseke

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin Sovittelusääntöjen mukaisesti, ellei sopimuksen osapuoli sitä vastusta.

Jos sopimuksen osapuoli vastustaa sovittelua tai jos sovittelu ei pääty sovintoon, ratkaistaan riita lopullisesti…

Huom.! Tätä mallilauseketta käytettäessä on jokin seuraavista vaihtoehdoista valittava.

Vaihtoehto 1

…välitysmenettelyssä Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin Välitysmenettelysääntöjen mukaisesti.

Vaihtoehto 2

... välitysmenettelyssä Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin Nopeutettua välitysmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Vaihtoehto 3

… välitysmenettelyssä Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin (”SCC”) sääntöjen mukaisesti. SCC:n Nopeutettua välitysmenettelyä koskevia sääntöjä sovelletaan, ellei SCC harkintansa mukaan päätä ottaen huomioon jutun vaikeusaste, riidan arvo ja muut olosuhteet, että Välitysmenettelysääntöjä sovelletaan. Jälkimmäisessä tapauksessa SCC päättää myös, onko välitysoikeus yksi- vai kolmijäseninen.

Vaihtoehto 4

... yleisessä tuomioistuimessa.

Sopimus käynnissä olevan riidan ratkaisemisesta välitysmenettelyssä

Tämä sopimuksen osapuolet jättävät [sopimuksen nimi/päiväys] aiheutuneen ja [riidan kuvaus] koskevan riitansa ratkaistavaksi Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin Välitysmenettelysääntöjen mukaisesti.

Suositellut lisäykset:

Välitysoikeus on kolmijäseninen.

Välitysmenettelyn paikka on [...]. 

Välitysmenettelyn kieli on [...].

Tähän sopimukseen sovelletaan [...] lakia. 

Allekirjoitukset

Osapuoli 1:

Päivämäärä:

Nimi:

Tehtävä:

Osapuoli 2:

Päivämäärä:

Nimi:

Tehtävä:

Sopimus käynnissä olevan riidan ratkaisemisesta nopeutetussa välitysmenettelyssä

Tämä sopimuksen osapuolet jättävät [sopimuksen nimi/päiväys] aiheutuneen ja [riidan kuvaus] koskevan riitansa ratkaistavaksi välitysmenettelyssä Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin Nopeutettua välitysmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Suositellut lisäykset:

Välitysoikeus on yksi/kolmijäseninen.

Välitysmenettelyn paikka on [...]. 

Välitysmenettelyn kieli on [...].

Tähän sopimukseen sovelletaan [...] lakia. 

Allekirjoitukset

Osapuoli 1:

Päivämäärä:

Nimi:

Tehtävä:

Osapuoli 2:

Päivämäärä:

Nimi:

Tehtävä: