Hoppa till huvudinnehåll

Tvistlösningsklausuler – danska

SCC Voldgiftsregler

Tvister, der udspringer af denne aftale, skal afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med SCC Voldgiftsinstituts voldgiftsregler.

 

Anbefalede tilføjelser:

Voldgiftsrettens sæde skal være […].
Sproget for voldgiften skal være […].
Tvisten skal afgøres efter […] ret.

 

SCC Regler for forenklet voldgift

Tvister, der udspringer af denne aftale, skal afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med SCC Voldgiftsinstituts regler for forenklet voldgift.

 

Anbefalede tilføjelser:

Voldgiftsrettens sæde skal være […].
Sproget for voldgiften skal være […].
Tvisten skal afgøres efter […] ret.

 

Kombinationsklausul: SCC Regler for forenklet voldgift som udgangspunkt og SCC Voldgiftsregler som alternativ

Tvister, der udspringer af denne aftale, skal afgøres endeligt ved voldgift administreret af SCC Voldgiftsinstituttet (SCC).

SCC Regler for forenklet voldgift skal anvendes, medmindre SCC under hensyntagen til sagens kompleksitet, værdien af sagens genstand og andre omstændigheder beslutter, at SCC Voldgiftsreglerne skal anvendes. I sidstnævnte tilfælde skal SCC også beslutte, om voldgiftsretten skal bestå af én eller tre voldgiftsdommere.

Anbefalede tilføjelser:

Voldgiftsrettens sæde skal være […].
Sproget for voldgiften skal være […].
Tvisten skal afgøres efter […] ret.
 

Værdibaseret kombinationsklausul: SCC Regler for forenklet voldgift for små krav og SCC Voldgiftsregler for større krav

Tvister, der udspringer af denne aftale, skal afgøres endeligt ved voldgift administreret af SCC Voldgiftsinstituttet (SCC).

SCC Regler for forenklet voldgift skal anvendes, hvis sagens genstand er mindre end SEK 1 million, og hvis sagens genstand er SEK 1 million eller mere, skal SCC Voldgiftsreglerne anvendes. Voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsdommer, hvis sagens genstand udgør mere end SEK 1 million men mindre end SEK 10 millioner. Hvis sagens genstand er SEK 10 millioner eller derover, skal voldgiftsretten bestå af tre voldgiftsdommere. Sagens genstand omfatter sagsøgerens krav fremsat i anmodningen om voldgift samt modkrav fremsat i svaret på anmodningen om voldgift.

Anbefalede tilføjelser:

Voldgiftsrettens sæde skal være […].
Sproget for voldgiften skal være […].
Tvisten skal afgøres efter […] ret.

SCC Express: Klausul om at løse igangværende tvist under SCC Express

Parterne er enige om at lade tvisten, der udspringer af [aftalens navn/dato] vedrørende [beskrivelse af tvisten], afgøre i henhold til SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express.

 

Eventuelle tilføjelser (tilføjelse 1 og 2 er alternative):

 1. En vurdering i henhold til SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express er kontraktligt bindende mellem parterne.
 2. En vurdering i henhold til SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express er kontraktligt bindende mellem parterne. Hvis en part anmoder om voldgift inden for [30] dage efter modtagelse af vurderingen, er vurderingen kun bindende, indtil voldgiftsretten har truffet en anden afgørelse.
 3. Det er tilladt for parterne, under efterfølgende voldgiftssager eller i øvrigt, at anvende hvad de har fået kendskab til i forbindelse med en vurdering opnået under SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express.
 4. [Den ene part] skal bære omkostningerne ved SCC Express i overensstemmelse med § 11 i SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express.

 

SCC Express: Klausul om at løse en tvist om en specifik kontraktbestemmelse under SCC Express

I tilfælde af en tvist vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af [denne kontraktbestemmelse] gælder følgende.
 

For at begrænse omfanget af tvister, der opstår som følge af denne aftale, har parterne aftalt, at hvis tvisten vedrører fortolkningen eller anvendelse af [denne kontraktbestemmelse], vil de i første omgang indhente en vurdering af tvisten i henhold til SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express. Denne klausul begrænser dog ikke parternes ret til at henvise tvisten til voldgift på et hvilket som helst tidspunkt som fastsat [i afsnit […] i denne aftale].

 

Eventuelle tilføjelser (tilføjelse 1 og 2 er alternative):

 1. En vurdering i henhold til SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express er kontraktligt bindende mellem parterne.
 2. En vurdering i henhold til SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express er kontraktligt bindende mellem parterne. Hvis en part anmoder om voldgift inden for [30] dage efter modtagelsen af vurderingen, er vurderingen kun bindende, indtil voldgiftsretten har truffet en anden afgørelse.
 3. Det er tilladt for parterne, under efterfølgende voldgiftssager eller i øvrigt, at anvende hvad de har fået kendskab til i forbindelse med en vurdering opnået under SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express.
 4. [Den ene part] skal bære omkostningerne ved SCC Express i overensstemmelse med § 11 i SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express.

 

SCC Express: Klausul om som udgangspunkt at løse tvister, der opstår i forbindelse med kontrakten i SCC Express, og alternativt i henhold til SCC Voldgiftsregler.

I tilfælde af en tvist, der udspringer af denne aftale, er parterne enige om først at indhente en vurdering af tvisten eller specifikke spørgsmål, der er relevante for tvisten, i henhold til SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express.

Denne klausul udelukker ikke, at parterne til enhver tid kan henvise en tvist, opstået i forbindelse med denne aftale, til voldgift, i hvilket tilfælde sådanne tvister skal afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med voldgiftsreglerne for SCC Voldgiftsinstituttet.

Anbefalede tilføjelser:

Voldgiftsrettens sæde skal være […].
Sproget for voldgiften skal være […].
Tvisten skal afgøres efter […] ret.

Eventuelle tilføjelser (tilføjelse 1 og 2 er alternative):

 1. En vurdering i henhold til SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express er kontraktligt bindende mellem parterne.
 2. En vurdering i henhold til SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express er kontraktligt bindende mellem parterne. Hvis en part anmoder om voldgift inden for [30] dage efter modtagelsen af vurderingen, er vurderingen kun bindende, indtil voldgiftsretten har truffet en anden afgørelse.
 3. Det er tilladt for parterne, under efterfølgende voldgiftssager eller i øvrigt, at anvende hvad de har fået kendskab til i forbindelse med en vurdering opnået under SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express.
 4. [Den ene part] skal bære omkostningerne ved SCC Express i overensstemmelse med § 11 i SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express.

SCC Express: Kombinationsklausul hvor SCC Express og SCC Voldgiftsregler er to af trinene

Tvister i henhold til [denne aftale/bestemmelse] skal i første omgang afgøres ved [de ordninger for drøftelse af omstridte spørgsmål, der er fastsat i parternes aftale, såsom møder mellem CEO’s].

I tilfælde af at tvisten ikke kan løses i henhold til [ovenstående afsnit], forpligter parterne sig til, i anden omgang, at søge en vurdering af tvisten eller visse spørgsmål, der er relevante for tvisten, i overensstemmelse med SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express.

Hvis tvisten ikke kan løses som angivet ovenfor, skal parterne forelægge tvisten til endelig afgørelse ved voldgift i overensstemmelse med SCC Voldgiftsinstituts voldgiftsregler.
Voldgiftsrettens sæde skal være […].
Sproget for voldgiften skal være […].
Tvisten skal afgøres efter […] ret.

Denne aftale forhindrer ikke parterne i at henvise enhver tvist til voldgift i henhold til denne aftale som fastsat i ovenstående afsnit.

 

Eventuelle tilføjelser (tilføjelse 1 og 2 er alternative):

 1. En vurdering i henhold til SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express er kontraktligt bindende mellem parterne.
 2. En vurdering i henhold til SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express er kontraktligt bindende mellem parterne. Hvis en part anmoder om voldgift inden for [30] dage efter modtagelsen af vurderingen, er vurderingen kun bindende, indtil voldgiftsretten har truffet en anden afgørelse.
 3. Det er tilladt for parterne, under efterfølgende voldgiftssager eller i øvrigt, at anvende hvad de har fået kendskab til i forbindelse med en vurdering opnået under SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express.
 4. [Den ene part] skal bære omkostningerne ved SCC Express i overensstemmelse med § 11 i SCC Voldgiftsinstituttets regler for SCC Express.

 

SCC Mægling

Enhver tvist, der udspringer af denne aftale, skal henvises til mægling i henhold til SCC Voldgiftsinstituttets mæglingsregler, medmindre en af parterne i tvisten modsætter sig dette.

 

SCC Mægling: Kombinationsklausul hvor første skridt er SCC Mægling

Enhver tvist, der udspringer af denne aftale, skal i første omgang henvises til mægling i overensstemmelse med SCC Voldgiftsinstituttets mæglingsregler, medmindre en af parterne i tvisten modsætter sig dette.
 

Hvis en af partere modsætter sig mægling, eller hvis mæglingen aflyses, skal enhver tvist, der udspringer af denne aftale, afgøres endeligt…

 

Vælg en af følgende fire muligheder.

 

Mulighed 1:

… ved voldgift i henhold til SCC Voldgiftsinstituts voldgiftsregler.

 

Mulighed 2:

 ved voldgift i henhold til SCC Voldgiftsinstituts regler for forenklet voldgift.

 

Mulighed 3:

… ved voldgift ved SCC Voldgiftsinstituttet (SCC). SCC Regler for forenklet voldgift finder anvendelse, medmindre SCC under hensyntagen til sagens kompleksitet, værdien af sagens genstand og andre omstændigheder beslutter, at SCC Voldgiftsinstituts voldgiftsregler skal finde anvendelse på sagen. I sidstnævnte tilfælde skal SCC også beslutte, om voldgiftsretten skal bestå af én eller tre voldgiftsdommere.

 

Mulighed 4:

… ved de almindelige domstole.

 

Aftale om at lade en igangværende tvist afgøre i henhold til SCCs voldgiftsregler

Nedenstående parter er hermed enige om at henvise tvisten, der udspringer af [navn/dato for aftale] vedrørende [beskrivelse af tvisten], til endelig afgørelse ved voldgift i overensstemmelse med SCC Voldgiftsinstituts voldgiftsregler.

 

Anbefalede tilføjelser:

Voldgiftsretten skal bestå af [én voldgiftsdommer / tre voldgiftsdommere].
Voldgiftsrettens sæde skal være […].
Sproget for voldgiften skal være […].
Tvisten skal afgøres efter […] ret.

 

Underskrifter:
 

Part 1:

Dato:

Navn:

Stilling:

 

Part 2:

Dato:

Navn:

Stilling:

 

Aftale om at lade en igangværende tvist afgøre efter SCC Regler for forenklet voldgift

Nedenstående parter er hermed enige om at henvise tvisten, der udspringer af [navn/dato for aftale] vedrørende [beskrivelse af tvisten], til endelig afgørelse ved voldgift i overensstemmelse med SCC Voldgiftsinstituts regler for forenklet voldgift.

 

Anbefalede tilføjelser:

Voldgiftsrettens sæde skal være […].
Sproget for voldgiften skal være […].
Tvisten skal afgøres efter […] ret.

 

Underskrifter:

Part 1:

Dato:

Navn:

Stilling:

Part 2:

Dato:

Navn:

Stilling: