Hoppa till huvudinnehåll

Inleda förenklat skiljeförfarande

Så här gör du för att inleda ett skiljeförfarande enligt SCC:s Regler för förenklat skiljeförfarande.

Skiljeförfarandet inleds med att den kärande parten skickar in en påkallelseskrift till SCC. Den här påkallelsen utgör själva käromålet. Samtidigt ska käranden också betala in en registreringsavgift. 

Påkallelseskriften ska innehålla: 

  1. parternas och deras ombuds namn, adresser, telefonnummer samt e-postadresser 
  2. preciserade yrkanden samt en uppskattning av deras värde 
  3. vilka omständigheter och grunder som åberopas 
  4. den bevisning som åberopas 
  5. en kopia eller beskrivning av det skiljeavtal eller den skiljeklausul som åberopas 
  6. uppgift om vilket skiljeavtal som varje enskilt yrkande grundar sig på (om det finns fler än ett) 
  7. synpunkter på skiljeförfarandets säte.  

På SCC handlägger vi samtliga dokument digitalt. Ladda upp påkallelseskriften här.

Registreringsavgift 

Registreringsavgiften enligt SCC:s Skiljedomsregler är 3 000 euro exkl. moms (3 750 euro inkl. moms).  

Registreringsavgiften enligt SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande är 2 500 euro exkl. moms (3 125 euro inkl. moms).  

Moms behöver inte betalas av näringsidkare med säte utanför Sverige. Näringsidkare inom EU ska uppge sitt momsregistreringsnummer. 

Registreringsavgiften betalas till följande konto:  

Bank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)  

Mottagare: Stockholms Handelskammares Service AB  

Kontonr. (IBAN): SE13 5000 0000 0512 3822 5837  

BIC: ESSESESS  

Momsregnr: SE556095795201  

Ange kärandens namn som referens vid inbetalningen samt bifoga kvittot till påkallelseskriften.