Hoppa till huvudinnehåll

Lagstiftning

SCC tillhandahåller inofficiella översättningar av avtalslagen, köplagen och räntelagen. Översättningarna har finansierats av advokatbyråer med verksamhet i Sverige i syfte att göra svensk rätt mer tillgängligt för utländska användare. SCC ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningar.

Köplagen (SFS 1990:931)

Svenska

Kinesiska

Avtalslagen (SFS 1915:218)

Svenska

Kinesiska

Räntelagen (SFS 1975:635)

Svenska

Kinesiska

Svensk lag om skiljeförfarande

SCC tillhandahåller inofficiella översättningar av lagen om skiljeförfarande. Lagen är tillämplig i skiljeförfaranden som har sitt säte eller annars äger rum i Sverige. SCC ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningar.

Sverige - Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande. Reviderad lag trädde i kraft 1 mars 2019.

Svenska

Engelska

Ukrainska

Sverige - Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Svenska

Engelska

Kinesiska

Polska

Rumänska

Tjeckiska

Andra lagar om skiljeförfarande

Här finns skiljedomslagar från andra jurisdiktioner. SCC ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningar.

Storbritannien och Nordirland - Arbitration Act 1996

Tyskland - Artikel 1 Nr. 7 des Gesetzes zur Neuregelung des schi

Engelska - Artikel 1 Nr. 7 des Gesetzes zur Neuregelung des schi

USA - The Federal Arbitration Act (USA)

Internationella lagar och regler

Här finns internationella dokument av relevans för de som kommer i kontakt med skiljeförfarande.