Hoppa till huvudinnehåll

AI för bolagsjurister! Nödvändiga kompetenskrav och hur du kommer dit

AI-teknologin har revolutionerat flera branscher, inklusive juridiken. Utvecklingen är omvälvande och går snabbt. Vad innebär detta praktiskt för dig som bolagsjurist och vilka kunskaper kommer att krävas i framtiden? Hur kan du och ditt team dra nytta av AI i ert dagliga arbete? AI kan idag effektivt bidra med att samla och analysera information samt upprätta utkast till rådgivning och juridiska dokument. Men vad kan AI erbjuda just nu? Och vilka möjligheter finns i den nära framtiden?

SCC Event: SCC Conference at the Frankfurt Investment Arbitration Moot Court

The Frankfurt Investment Arbitration Moot Court is the oldest and most prestigious student competition in the area of investment protection law. 

In this year's moot problem, the participants have grappled with certain legal questions arising out of the decision of an emergency arbitrator appointed under the SCC Rules.   

SCC Event: Official Launch of the SCC Rules in Serbian

Driving Innovation with the SCC Arbitration Institute: An Efficient Arbitration Afternoon 

On 14 June, we will delve into the specific features of the SCC Rules and explore how they ensure efficient arbitrations. Join us for an afternoon focused on Dispute Resolution in Serbia in general and arbitration under the SCC Rules in particular.

SCC Event: Official launch of the SCC Rules in Polish

Sparkling Solutions with the SCC: An Expedited Arbitration Breakfast

Join us for a bubbly breakfast and hear about expedited arbitration under the SCC Rules from various angles: from the arbitrator’s perspective on managing condensed timelines while ensuring fairness, to counsel's strategies for effective advocacy within limited timeframes, to the SCC’s approach in meeting the users’ needs, to the in-house perspective, on the demands of the business world. 

Meet the SCC: Will Your Award Stand in Court?

Sweden and Stockholm host hundreds of international and domestic arbitrations every year. Some awards are challenged in Swedish courts, which over the past decades has given rise to a substantial body of arbitration-related jurisprudence.

This discussion is inspired by the empirical analysis from Westerberg Arbitration Tracker 2024, a comprehensive study of all challenges to arbitral awards in Swedish courts filed since 2004, and soon available here.

SCC Event: Att tvista vid SCC Skiljedomsinstitut

Denna kväll får du veta allt det som du aldrig vågat fråga om förfaranden vid SCC! Vi diskuterar skiljeförfarandet ur tre olika perspektiv; skiljedomarens, ombudets, och SCC:s.

Kvällens talare  
Fanny Gleiss Wilborg, Advokatfirman Fanny Gleiss  
Magnus Eriksson, Kastell Advokatbyrå 
Evelina T. Wahlström, SCC Skiljedomsinstitut 

Negotiating Dispute Resolution Clauses – Setting the stage for Future Disputes

On 7 May, Madeleine Thörn, Deputy Secretary General and Head of Operations at the SCC Arbitration Institute, will be a guest lecturer for Legally Lady (in Swedish). During the webinar, Madeleine will discuss the importance of making an active choice regarding arbitration or litigation, and if you choose arbitration - what is the difference between arbitrations administered by an arbitration institute and an ad hoc arbitration? What are the main differences between the SCC Arbitration Institute and other institutions? 

Från "Ja!" till "AJ" – Tvister vid M&A-transaktioner och vad du bör tänka på

Inte sällan uppstår tvist i samband med M&A-projekt. Det finns olika metoder att lösa tvister inför, under och efter genomförandet av en transaktion.

SCC Skiljedomsinstitut handlägger många M&A-tvister varje år. Under seminariet kommer vi ge handfasta tips om hur du som bolagsjurist navigerar mellan de olika tvistlösningsmetoderna och på ett snabbare sätt kommer till avslut din tvist. Vi hjälper näringslivet med en effektiv tvistlösning så att parter får mer tid till sin kärnverksamhet istället för att tvingas till att tvista.

Meet the SCC: Pros and cons of institutional arbitration and ad hoc arbitration 

The seminar aims to delve into the dynamics of institutional and ad hoc arbitration from a Nordic perspective. We believe it is crucial to foster a deeper understanding of the advantages and disadvantages of these arbitration methods, particularly within the Norwegian market. 

Prenumerera på Free seminar