Hoppa till huvudinnehåll

Modellklausuler

En förutsättning för att ett skiljeförfarande ska kunna äga rum är att parterna är överens om detta skriftligen eller muntligen. Vi rekommenderar att man skriver in en tvistlösningsklausul i alla affärsavtal. Tvistlösningsklausulen ska tala om på vilket sätt tvister ska lösas.

Om parterna kommer överens om att de tvister som uppstår mellan parterna ska lösas genom skiljeförfarande med tillämpning av SCC-reglerna rekommenderar vi att SCC:s modellklausuler används.

Det finns modellklausuler i en rad olika varianter för att passa beroende på parternas önskemål, dels klausuler som direkt hänvisar till SCC:s Skiljedomsregler eller till SCC:s Regler för förenklat skiljeförfarande, dels en rad olika kombinationsklausuler som ger större flexibilitet när en potentiell tvists storlek och karaktär är svårare att förutse.

Dessa modellklausuler finns

 • Ordinärt skiljeförfarande (ett flexibelt förfarande för alla typer av krav).
   
 • Förenklat skiljeförfarande (ett snabbare förfarande för mindre och mellanstora krav).
   
 • Förenklat skiljeförfarande eller ordinärt skiljeförfarande beroende på målets omständigheter. 
   
 • Förenklat skiljeförfarande eller ordinärt skiljeförfarande beroende på det omtvistade värdet.
   
 • Medling i första hand, skiljeförfarande om parterna inte kan enas om medling eller medlingsförsök misslyckas. 
   
 • SCC-ISDA modellklausul: En skräddarsydd klausul som underlättar för banker och finansiella institutioner att använda skiljeförfarande som tvistlösningsmetod.

SCC:s modellklausuler finns tillgängliga på flera olika språk

Modellavtal för överlämnande av en pågående tvist till SCC

Avsikten med SCC:s modellavtal för överlämnande av tvist är att underlätta för parter som inte tidigare avtalat om en skiljeklausul men som önskar lösa en uppkommen tvist genom skiljeförfarande. Avtalet för överlämnande av tvist ingås efter det att tvisten uppstått och inkluderar en referens till [de aktuella tvistefrågorna/de frågor som är tvistiga mellan parterna]. Ett modellavtal för överlämnande av tvist är ett användbart redskap för parter som förhandlar om en existerande tvist och som ser skiljeförfarande som ett alternativ till domstolsförhandling.

Avtal

 • skiljeförfarande enligt Skiljedomsregler för SCC Skiljedomsinstitut
 • skiljeförfarande enligt Regler för förenklat skiljeförfarande för SCC Skiljedomsinstitut

Våra avtal finns tillgängliga på engelska, svenska och ryska.