Hoppa till huvudinnehåll

Vilka förutsättningar gäller för värderingen?

Den värderingsperson som SCC utsett åt parterna genomför uppdraget under följande villkor. Dessa villkor säkerställer en smidig och rättvis process för alla inblandade parter.   

  • Transparens rörande pris: Innan själva värderingsprocessen påbörjas, informeras parterna om den ungefärliga kostnaden för värderingen. Informationen delges antingen vid det inledande mötet med parterna eller dessförinnan. Syftet är att säkerställa öppenhet och förutsägbarhet för parterna. 
     
  • Delbetalning av arvodet: Värderingspersonen kan begära att parterna betalar upp till 50% av arvodet i förskott. Efter värderingens avslutande görs en slutavräkning. Beroende på omfattningen av arbetet, kan det komma att bli nödvändigt att justera arvodet.  
     
  • Snabbt agerande för att påbörja uppdraget: Parterna förväntas att snarast underteckna uppdragsbrevet och tillhandahålla alla relevanta uppgifter som krävs för genomförandet av uppdraget. Detta hjälper till att påskynda och förenkla värderingsprocessen.  

Hur går processen hos SCC till?

Läs mer

Vad händer efter att värderingspersonen har blivit utsedd?

Läs mer