Hoppa till huvudinnehåll

Hur går processen hos SCC till?

När SCC mottagit begäran görs en preliminär behörighetskontroll och därefter bekräftas mottagandet. Om ansökningsavgiften inte är betald, ber SCC sökanden att betala avgiften inom ca 1 vecka. Om ansökningsavgiften är betald vid begäran om utseende får sökanden bekräftelse på mottagande av avgiften och inloggningsuppgifter till SCC Platform. Om det bedöms vara nödvändigt, kan SCC be om kompletterande uppgifter inom ca 1 vecka.  

När ansökningsavgiften är betald underrättar SCC motparten om begäran. Syftet med underrättelsen är att informera motparten om processen och att ge motparten möjlighet att yttra sig över begäran. Fristen för ett sådant yttrande fastställs vanligtvis till 1 vecka. Om inte motparten avhörs, skickas en påminnelse om att yttra sig inom ca 1 vecka.  

Motpartens yttrande förmedlas till den begärande parten för kännedom. Eventuell ytterligare skriftväxling kan förekomma i särskilda fall. Parterna har möjlighet att framföra önskemål angående kandidatens profil och kompetens. SCC beaktar sådana önskemål vid beslutsfattandet i den mån det är möjligt.  

Beslutet om vem som utsetts till värderingsperson meddelas parterna inom 2 till 3 veckor efter det att skriftväxlingen mellan parterna har avslutats. Under denna tidsperiod kommer SCC att ta kontakt med den tilltänkta värderingspersonen för att genomföra en bedömning av eventuellt jäv.  

Värderingspersonen förväntas bekräfta sin opartiskhet, tillgänglighet och vilja att anta uppdraget skriftligen inom 1 vecka.  

Den tilltänkta värderingspersonen kan få ta del av begäran om utseende och visst underlag inför sin bedömning om möjlighet att åta sig uppdraget samt för att kunna lämna preliminär uppgift om arvode.    

I sitt beslut anger SCC information om den utsedda värderingspersonens namn och kontaktuppgifter samt skickar med värderingspersonens bekräftelse till parterna. 

Efter detta avslutas handläggningen av ärendet hos SCC.  

Vad händer efter att värderingspersonen har blivit utsedd?

Läs mer

Vilka förutsättningar gäller för värderingen?

Läs mer