Hoppa till huvudinnehåll

Vad händer efter att värderingspersonen har blivit utsedd?

Om värderingspersonen önskar använda ett cybersäkert och digitalt ärendehanteringssystem vid genomförandet av uppdraget rekommenderas SCC:s Ad Hoc Platform som erbjuds för en tillkommande kostnad.* Det bör uppmärksammas att det är värderingspersonens respektive parternas ansvar att ladda upp relevant material på Ad Hoc Platform. Materialet på SCC Platform inom ramen för utseendeförfarandet flyttas inte över automatiskt.  

Processen rörande en värdering av företag eller aktier kan exempelvis utformas på följande vis. Värderingspersonen tar omedelbart kontakt med parterna för att samordna ett inledande möte. Syftet med mötet är att informera parterna om uppdraget och värderingsprocessen samt att förbereda signeringen av uppdragsbrevet och dokumenten för kundkännedom.  

När uppdragsbrevet och kundkännandedokumenten är signerade utarbetar värderingspersonen en lista över de dokument som värderingspersonen behöver få tillgång till för att kunna utföra uppdraget. Listan inkluderar typiskt sett bland annat aktieöverlåtelseavtal (även kallat "SPA"), beräkningar av eventuell tilläggsköpeskilling samt övriga relevanta underlag.  

När parterna återkommit med material och information har värderingspersonen rätt att ställa frågor angående eventuell kompletterande information eller dokumentation. Värderingspersonen ger varje part möjlighet att uttrycka sina åsikter och presentera sin ståndpunkt gällande värderingen. Alla uttalanden och all kommunikation sker till samtliga involverade parter. Om någon av parterna väljer att inte delta, kommer informationen ändå att delas med den berörda parten.  

Värderingsrapporten tillställs parterna inom ca 2–4 veckor efter avslutad skriftväxling. Tiden kan variera beroende på uppdragets komplexitet.  

Den totala tiden för genomförandet av värderingsuppdraget uppgår till ca 2–4 månader efter utseendet av värderingspersonen.  

* All kommunikation i SCC ärenden hanteras via en säker och användarvänlig molnbaserad SCC Platform eller SCC Ad Hoc Platform. Varje enskilt nytt ärende tilldelas ett eget cybersäkert arbetsrum, en s.k. målsajt, på plattformen. Här kan parter, ombud och andra ärendedeltagare via sin inloggning ta del av allt material som rör ärendet. 

Hur går processen hos SCC till?

Läs mer

Vilka förutsättningar gäller för värderingen?

Läs mer